Onko varastonne valmiina kesään?

Lämpimämmillä keleillä huomioi nämä asiat

Kun lämpötila nousee, voivat jotkin toiminnot varastotiloissa vaikeutua, ihmisten olot tukaloitua ja riski laitteiston ylikuumenemiseen suurentua. Kohonneet lämpötilat ja mahdolliset kuivuusjaksot voivat jossain päin Eurooppaa aiheuttaa myös vedenjakeluun rajoituksia, millä voi olla vaikutuksia tuotantoprosesseihin.

Huomioi myös, että laajat ikkunapinta-alat sekä metallipuitteet heijastavat aurinkovaloa, mikä entisestään lisää kiinteistön lämpenemistä – ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa helleaallon sattuessa myös tulipaloja, mikäli syttyvää materiaalia on lähettyvillä. Tulipaloriski on mahdollinen myös varastotilojen ulkoalueilla. Kuivuus yhdessä korkean lämpötilan kanssa voi lisätä maastopalojen mahdollisuutta aiheuttaen näin merkittävän uhan varastokiinteistölle sekä piha-alueen varastoille.

Miten voi varautua lämpöjaksoon:

 • Tarkasta säännöllisesti tuuletus- ja ilmastointijärjestelmät, jotta ne toimivat optimaalisesti.
 • Muistuta henkilökuntaa nesteytyksen tärkeydestä sekä taukojen pitämisestä, mikäli työskentelytilojen lämpötila on normaalia korkeampi.
 • Järjestä henkilöstölle suojavarusteet, mikäli he työssään altistuvat lämmölle.
 • Muita keinoja lämpötilan sekä kosteuspitoisuuden kontrollointiin toimitiloissa:
  • Varmista, että eristykset ovat kunnossa.
  • Pidä varastotilojen ovet suljettuina, mikäli käytössä on koneellinen ilmastointi.
  • Sulje nosto-ovet heti käytön jälkeen – tämä estää myös lämmönhukkaa kylminä kuukausina.
  • Harkitse lisätuulettimien hankkimista.

Huomioi myös nämä asiat kesän hiljaisina kuukausina varastokiinteistöillä

Kesälomakaudella kiinteistöllä voi joissain tapauksissa olla todennäköisesti hieman vähemmän työntekijöitä. Koko varastokiinteistö voi myös olla suljettuna tietyn ajan, mikäli toimintoja ajetaan alas kesälomien ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pienetkin poikkeavuudet kiinteistötekniikassa saattavat aiheuttaa suurempaa huolta, jos niihin ei ole kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi laitteisto voi mennä epäkuntoon tai voi ilmaantua käyttökatkoja erityisesti, mikäli järjestelmät ovat päällä ilman valvontaa.

Tyhjät varastotilat ovat alttiina myös kriminaalien toimille, kuten vandalismille, tuhopoltoille tai varkauksille etenkin ajanjaksolla, jolloin valvontaa on vähennetty. Lisäksi, mikäli paikalla on paljon määräaikaista tai kausiluonteista henkilökuntaa, ei kaikilla välttämättä ole vakituisen henkilöstön koulutusta eikä kokemusta operatiivisista tai turvallisuuteen liittyvistä toimista. Tämä voi osaltaan lisätä onnettomuuksien riskiä varastotiloissa.

Miten voi varautua hiljaisempaan ajanjaksoon varastokiinteistöillä:

 • Järjestä tarvittaessa vartiointiliike paikalle, mikäli kiinteistö tarvitsee erityistä valvontaa.
 • Varmista, että toimitilojen ajoportit ovat lukossa, aitarakenteet ehjät sekä mahdollinen valvontajärjestelmä toiminnassa.
 • Hanki tarvittavat vakuutukset kalustolle ja muille materiaaleille.
 • Tulipalon varalta muista nämä perustoimet:
  • Tarkista, että vesi kiertää ongelmitta putkistossa.
  • Siirrä herkästi syttyvät jätteet heti turvalliseen paikkaan ja hoida ne jatkokäsittelyyn asianmukaisesti. Älä varastoi mitään palavaa ainesta rakennusten seinustoilla tai liian lähellä seiniä.
  • Mikäli mahdollista, pidä piha-alueella varastoitavan materiaalin määrä vähäisenä ja vähintään 10 metrin päässä rakennuksista sekä muista työvälineistä.
  • Tarkemmista toimista paloturvallisuuden parantamiseksi voi lukea täällä.

Kesä ja huoltotoimet kiinteistöllä

Kesäaikaan on mahdollisuus tehdä huoltotoimenpiteitä varastokiinteistöillä – Suomessa rakennuksiin liittyvistä toimenpiteistä vastaa useimmiten kiinteistöpäällikkö huoltoliikkeen avustuksella. Kuivemmat kelit, toiminnan hiljentyminen ja se, että väkeä on vähemmän paikalla kuin normaalisti, helpottavat rutiinihuoltotoimenpiteiden tekemistä ja samalla voi varautua jälleen kylmempiin säihin. Alla muutamia huoltokohteita kesäkuukausille.

 • Katon ja julkisivun huoltotoimenpiteet:
  • Puhdista räystäät ja vesikourut. Poista kaikki roskat, jotka saattavat tukkia räystäskourut ja siten aiheuttaa tukkeumia. Tarkista myös tarvittaessa välikaton vastaavat kohdat.
  • Kiristä ruuvit ja mutterit. Varmista, että saumojen löystyneet tai irronneet liitokset ovat ehjiä. Paikkaa reiät, korroosiovauriot tai halkeilleet saumakohdat.
  • Peltisten kattorakennelmien osalta tarkista puuttuvat tai löystyneet liitokset, rikkinäiset tai halkeilleet kattolevyt sekä korroosiosta vaurioituneet levyliitokset, jotta vesivahinkoja ei pääse syntymään.
  • Myös ikkunapeltien liitoksien on oltava tiiviitä ja kunnossa.
 • Saumaa uudelleen kriittisimmät kohdat tarvittaessa.
 • Tee varaston ja piha-alueen suursiivous.
Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli