Onze omvang gebruiken om impactvolle verandering teweeg te brengen

Wij creëren en bieden ruimte waar bedrijven duurzaam kunnen groeien en waar ze contact kunnen leggen met de lokale gemeenschappen die ze dienen. Daarom staat ESG centraal in hoe wij op de lange termijn duurzame waarde blijven bieden voor al onze stakeholders.

Ons ESG-streven

ESG zit al vanaf het prille begin verweven in onze bedrijfsstrategie. Met 9400 klanten en bijna 1700 panden kunnen wij dankzij onze best practices op het gebied van ESG een echt verschil maken voor een brede groep stakeholders.

Dit doen wij door:

 

  • → De uitstoot van broeikasgassen van onze panden te verlagen door onze klanten middelen te bieden om hun energieverbruik te verlagen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen

 

  • → Onze impact in onze hele waardeketen te verhogen door samen met onze leveranciers hoge standaarden voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te implementeren

 

  • → Samen te werken met onze klanten om ze te steunen in het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen

 

  • → Samen te werken met lokale overheden op de locaties van onze panden om het gebruik van elektrische voertuigen en de invoer van lage-emissiezones te ondersteunen

 

  • → Een inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen en onze werknemers de mogelijkheid te bieden om lokale liefdadigheidsinitiatieven te steunen

 

 • → Hoge normen op het gebied van governance te handhaven, transparant te zijn over onze doelstellingen en vooruitgang, en verslag uit te brengen op basis van de belangrijkste duurzaamheidskaders

Milieu

We zetten ons in om de impact van klimaatverandering te beperken door de overstap naar een koolstofarme economie te steunen. Dit doen we door duurzame activiteiten te stimuleren, de klimaatbestendigheid van onze gebouwen te verhogen en samen met stakeholders te werken aan een groenere last mile.

“Door de impact op het milieu van onze panden te verbeteren, maken we ons portfolio toekomstbestendig en beschermen we onze investering. Het wordt voor steeds meer klanten de belangrijkste overweging, dus het is commercieel gezien een noodzaak.”

 

– Julie Villet, Head of ESG & Innovation

Maatschappij

We investeren in onze mensen en onze lokale gemeenschappen door training en vrijwilligerswerk te bieden, maar ook door een diverse, inclusieve cultuur te handhaven.

 

“We willen zorgen voor een inclusieve en meritocratische bedrijfscultuur die het beste in onze medewerkers naar boven haalt en persoonlijke en professionele groei stimuleert.”

 

– Dominiek Van Oost, Chief Operating Officer

Governance

Een deugdelijk bestuur vormt de kern van Mileway. Qua ESG betekent dit dat de top het voorbeeld geeft en dat ESG-criteria in al onze managementstructuren, processen en beleidsregels worden ingevoerd, met gedegen structuren voor meting en rapportage.

 

“Dankzij de hoge ESG-normen van Mileway kan ik elke dag bijdragen aan de duurzame toekomst van onze maatschappij en onze sector.”

 

– Margaux Nastorg, Marketing Manager, Frankrijk en voorvechter van duurzaamheid

Naleving van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN

We hebben ons ESG-programma afgestemd op zes van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties waaraan wij de grootste bijdrage kunnen leveren.

Onze laatste rapporten

Dit omvat onze ESG-intentieverklaring, met daarin de punten waarop we al voortgang hebben geboekt en doelen hebben opgesteld, plus een leidraad voor het realiseren van ons ESG-streven. Er staat in hoe we ESG verder in onze bedrijfsstrategie willen opnemen en willen gebruiken om onze stakeholders op de lange termijn waarde te bieden.

Ons eerste ESG-rapport, opgesteld op basis van de initiatieven in onze intentieverklaring, wordt in 2023 gepubliceerd.

Bekijk de ESG-intentieverklaring

Casestudy's

Gebruik van zonne-energie om West Hallam in de East Midlands, VK, toekomstbestendig te maken

West Hallam is ons grootste gebouw in de VK met een oppervlakte van 111.483 vierkante meter. We installeren 1545 zonnepanelen op anderhalve hectare aan braakliggend terrein. Onze investering van £ 1,3 miljoen zal een capaciteit van 1,05 mWp aan zonne-energie opleveren om het hele pand te voorzien, terwijl de overtollige energie wordt terugverkocht aan het net.

Deze energie-investering ondersteunt tevens de installatie van EV-laadstations voor onze grootste klant in het pand, een wereldwijd 3PL-bedrijf, en andere klanten. Verder zijn we van plan om ca. 27.870 vierkante meter aan bestaande panden op te knappen en te herontwikkelen in ons streven naar een BREEAM-certificering van 'Uitstekend', en steunen we biodiversiteit in de regio door een bosbeheerplan in te voeren voor acht hectare aan volwassen bosland.

Herontwikkeling van Tobaksfabriken in Malmö, Zweden

Ons grootste gebouw in Zweden is de Tobaksfabriken, een pand van 80.000 vierkante meter dat uit meerdere gebouwen bestaat. Dit was tot begin jaren 2000 het centrum van de tabaksproductie in Malmö, een historisch belangrijke industrie voor de stad. In 2022 voltooiden we de renovatie van een gebouw van 9000 vierkante meter in het pand. We creëerden zo veelzijdige ruimtes om te voldoen aan de behoeften van het toenemende aantal kleine, plaatselijke bedrijven en lifestylemerken in de regio.

Het gebouw hanteert nu strikte milieunormen en heeft de BREAAM-status 'Zeer goed' gekregen na de installatie van nieuwe verwarming, ventilatie en airco, ledverlichting, verbeterd glas en isolatie, en EV-laadstations. Onze eerste klanten trokken in het eerste kwartaal van 2022 in en ook ons Malmö-kantoor is in dit pand gevestigd.

Samenwerking met The Brokerage

In 2022 gingen we onze samenwerking aan met The Brokerage in het VK, een liefdadigheidsinstelling voor sociale mobiliteit. Zij werken met benadeelde jongeren en werkgevers om positieve verandering op de werkplek teweeg te brengen. The Brokerage werkt met ons aan de ontwikkeling van onze inclusieve bedrijfscultuur in de vorm van consultancy met jongeren, omgekeerd mentorschap en training voor ons team en onze leiders.

In de zomer van 2022 verwelkomden we twee stagiaires uit het netwerk van The Brokerage, die 10 weken doorbrachten met onze teams Asset Management en Transactions. Daarnaast wonen we ook wervingsbeurzen bij en organiseren we regelmatig seminars om het netwerk van The Brokerage voor te lichten over vastgoed als carrièrekeuze en ze te helpen cruciale vaardigheden voor de sector te ontwikkelen. Wij zijn het eerste vastgoedbedrijf in het VK dat een samenwerking aangaat met The Brokerage.