Kraftig efterfrågan på last mile fastigheter över hela Europa, då 60 % av företagen planerar att expandera för att hålla jämna steg med e-handelns fortsatta tillväxt

Press release – 6 December 2021

Företag över hela Europa planerar att ytterligare utöka sina last mile lokaler under de kommande 12 månaderna, då de har fortsatt fokus på e-handel. Detta visar en undersökning av Mileway, den största ägaren och förvaltaren av last mile logistikfastigheter, som nyligen genomfördes bland 1 400 företag.


Undersökningen syftade till att få synpunkter från en mångsidig grupp företag som hyr kommersiella fastigheter i utkanten av större tätorter på någon av Mileways fem främsta marknader; Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Företagen som deltog i undersökningen sträcker sig från små lokala verksamheter till stora internationella bolag i olika branscher, bland annat detaljhandel, konsumentvaror och tjänster, livsmedelsproduktion, tillverkning, transport, logistik och lager. 500 av de 1 400 tillfrågade företagen är redan Mileway-kunder.

82 % av de tillfrågade företagen säljer redan till kunder online och 60 % sa att de skulle fokusera på e-handel under de kommande 12 månaderna. 60 % av alla tillfrågade företag sa också att de var ute efter att öka mängden last mile utrymme de hyr – antingen genom att utöka yta, lägga till fler lokaler eller båda. För närvarande hyr 40 % av de tillfrågade företagen mellan två till fem fastigheter och en fjärdedel bedriver sin verksamhet internationellt.

Bland de tillfrågade Mileway-kunderna var andelen företag som ville utöka sitt last mile utrymme ännu högre, nämligen 74 %. 50 % sa att en tredjedel till hälften av deras försäljning sker online och en tredjedel av kunderna sa att de förväntar sig att deras e-handel kommer att öka med mellan 30 - 50 % under nästa år. Tre fjärdedelar av Mileways kunder kommer att fokusera på e-handel under de kommande 12 månaderna.

"Eftersom konsumenterna förväntar sig allt snabbare leveranstider måste företagen ha högkvalitativa, välplacerade lokaler nära de urbana områden de betjänar." Emmanuel Van der Stichele, Chief Executive Officer

Mileway är en långsiktig förvaltare av last mile logistikfastigheter och identifierar regelbundet möjligheter att renovera eller omvärdera fastigheter i sin portfölj, vilket gör det möjligt för dem att möta kundernas föränderliga behov. I Sverige kunde Mileway exempelvis hjälpa Svenska Retursystem genom att utveckla en BREEAM-certifierad utbyggnad på 7 400 m2, vilket gav dem ytterligare utrymme för sin växande verksamhet för återanvändbara förpackningar. En allt viktigare fråga för företagen är att vidta åtgärder för att göra fastigheterna mer miljövänliga. Fyra femtedelar av alla tillfrågade företag använder idag LED-belysning i sina fastigheter och 90 % säger att de kommer att använda LED-belysning i framtiden.

Resultaten visar också att närhet till kunderna är en viktig drivkraft för företagen när de letar efter mer utrymme och att två tredjedelar av företagen nu använder onlineverktyg för sina sökningar. Under det senaste året har Mileway lanserat digitala sökportaler på alla sina huvudmarknader, där kunderna kan söka bland tillgängliga fastigheter.

Så här sa Emmanuel Van der Stichele, Chief Executive Officer: – På Mileway arbetar vi nära våra kunder för att möta deras krav på utrymme och det är tydligt att företag i Europa – stora som små – ser övergången till e-handel som något som är här för att stanna och som ett tillväxtområde. Detta påverkar nu fastighetskraven, i och med att 60 % av företagen och 74 % av våra kunder är ute efter mer utrymme under nästa år för att möta den snabbt växande efterfrågan från e-handeln. Eftersom konsumenterna förväntar sig allt snabbare leveranstider måste företagen ha högkvalitativa, välplacerade lokaler nära de urbana områden de betjänar.