Mileway skapar nya ledarskapsroller och tillkännager flera befordringar som en del av sin nya struktur för Asset Management Leadership Team (ledningsgruppen för kapitalförvaltning).

Press release – 12 December 2022

8 december 2022 – Mileway, det ledande last mile-logistikföretaget i Europa, tillkännager i dag att de skapar nya roller och befordrar flera personer inom sitt Asset Management Leadership Team (”ALT”).


Befattningen för Thomas ten Bokum, som leder ALT, kommer att ändras från Head of Investment and Portfolio Management till Chief Real Estate Officer. Detta sker för att avspegla såväl portföljens tillväxt sedan Mileway lanserades i september 2019, som verksamhetens utveckling överlag.

Mileway kommer att skapa tre nya Managing Director-roller, en ny roll som Head of Property Management Europe och kommer också att befordra fem medarbetare till Country Director.

Philip Cridge tjänstgjorde tidigare som Country Director för Storbritannien och kommer nu att utses till Managing Director för Storbritannien och Irland.

Tomas Beck arbetade tidigare som Country Director för Norden och kommer nu att utses till Managing Director Nordics, med ansvar för Sverige, Danmark och Finland.

Mario Costa arbetade tidigare som Country Director för Italien och kommer nu att utses till Managing Director Southern Europe, med ansvar för Frankrike, Italien och Spanien.

Mileway kommer att befordra tre medarbetare till Country Director i Norden, bland annat Jacob Goldmann som Country Director för Sverige, Thomas Lauritsen som Country Director för Danmark och Timo Simolin som Country Director för Finland.

Wouter Dijkman, som tidigare arbetade som Portfolio Manager för Nederländerna, befordras till Country Director för Nederländerna.

Michele Lodigiani, som tidigare arbetade som Regional Manager för Italien, befordras till Country Director för Italien. Han kommer att fortsätta att stödja Mario Costa. Till Mario Costa rapporterar också Aymeric Canivenc, som är ny Country Director för Frankrike samt Guillermo Ravell, vars roll utökas till att ha tillsyn över Mileways förvaltade portfölj i Portugal, som Country Director för Spanien och Portugal.

Andrew Smith kommer att befordras till den nyskapade rollen som Head of Property Management Europe, som avspeglar företagets fortsatta fokus på kundservice.

Så här sa Emmanuel Van der Stichele, Chief Executive Officer på Mileway: – Förändringarna av vårt Asset Management Leadership Team ger en bild av vilka möjligheter vi ger våra medarbetare att utvecklas och ta på sig nya ledarskapsroller inom verksamheten.


Så här sa Thomas ten Bokum, Chief Real Estate Officer på Mileway: – Den här nya strukturen kommer att stödja förbättringarna av vår kund- och hållbarhetsfokuserade strategi. Vi har kunnat tillsätta dessa tjänster genom att befordra internt inom Mileway. Det är fantastiskt och säger en hel del om vilken talang som finns i vårt team. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med både de nya och befintliga medlemmarna i Asset Management Leadership Team.