Försäkring av lagerlokal – så här gör du

Rätt försäkringar för din lokal och verksamhet

Många av Mileways kunder anser att ett nära samarbete med en försäkringsmäklare gör det möjligt för dem att köpa de mest passande försäkringarna för sina verksamheter. Dessa omfattar:

 • Egendomsförsäkring: Skyddar företagets fasta inventarier, inredning, inventarier, lager m.m. mot alla risker, vilket omfattar brand och översvämning samt inbrott.
 • Avbrottsförsäkring: Hör ihop med egendomsförsäkringen ovan, skyddar fasta kostnader, löner och utebliven vinst vid en skadehändelse.
 • Ansvarighetsförsäkring: Skyddar mot olyckor eller skador där företaget bär ansvaret.
 • Fordonsförsäkring: Skyddar företagets fordon och förare.
 • Försäkringslösningar som anställningsförmån: Tillhandahåller skydd i form av sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och skydd vid allvarlig sjukdom.

Vem försäkrar vad i en lagerlokal?

Hyr du lokal av oss på Mileway är du alltid försäkrad med sedvanlig fastighetsförsäkring. Det du som hyresgäst ansvarar för är att försäkra företagets inventarier, det vill säga allt lösöre och utrustning i lagret.

Det är även ditt ansvar att se till så att det finns en ansvarsförsäkring som skyddar ditt företag om du krävs på skadestånd av anställda, till exempel vid personskada eller skada på anställdas egendom.

Till exempel: Lagerlokaler kan bli rätt kalla på vintern, och om ett rör fryser och en läcka bildas, kan vattenskador göra åverkan på byggnaden och skada både lösöre och utrustning. Hyr lokal du hos Mileway hör du av dig till oss, så kontaktar vi våra försäkringsgivare och sätter igång försäkringsprocessen för byggnaden, samtidigt som vi torkar ur och åtgärdar vattenskadorna. Men Mileways försäkringsanspråk täcker inte förstörd utrustning eller lösöre, inte heller avbrott i verksamheten och förlorad inkomst. Därför måste du själv kontakta företagets försäkringsbolag och i en separat process lämna in ett eget försäkringsanspråk för att täcka övriga skador.

Det viktiga är att vara förberedd, och att samarbetet mellan hyresvärd och ditt försäkringsbolag tidigt upprättas så att verksamheten så snabbt som möjligt kan fungera som vanligt igen.

Vad är du som hyresgäst mer ansvarig för?

Även om det sällan är hyresgästen som står för att försäkra själva fastigheten så omfattar försäkringsvillkoren normalt ett antal punkter som det är viktigt att vara medveten om. Till exempel:

 • Tillstånd för heta arbeten: Innan arbete som alstrar värme, gnistor eller öppen låga påbörjas måste särskilt tillstånd upprättas.
 • Brandskydd: Upprätta brandskydd, testa det ordentligt och berätta för försäkringsbolaget om du planerar att göra ändringar eller isolera skyddet i mer än 48 timmar.
 • God lokalvård: Skyldighet att se till så att brandutgångar alltid är fria och att brännbart material inte förvaras utmed fasader.
 • Lämpliga säkerhetsarrangemang: För att minska risken för stöld eller skador är det viktigt att upprätta säkerhetslösningar.
 • Frostskydd: För att förhindra att rör utsätts för minusgrader som kan leda till skador är det viktigt att upprätta skyddslösningar.
 • Informera hantverkare: Se till att de som jobbar på plats i er lokal (till exempel byggmästare) har lämplig försäkring och är införstådda med era säkerhetskrav.
 • Uppdatera riskprofiler: Se till så att hyresvärden, så som Mileway, och försäkringsbolag känner till viktiga förändringar i er verksamhet som kan öka risken för olycka eller skada ur ett försäkringsperspektiv.

Med ovanstående på plats och under kontroll minskar risken för att det uppstår situationer som kan avbryta eller skada din verksamhet.

Vill du hyra lokal hos Mileway? Kolla in vår portfölj här.

Kontakta oss
Föregående artikel
Nästa artikel