Vår största fastighet i Sverige är Tobaksfabriken, en 80 000 kvm stor fastighet bestående av flera byggnader, som fram till början av 2000-talet var navet i Malmös tobaksproduktion, en historiskt viktig näring för staden. År 2022 renoverade vi en av byggnaderna inom fastigheten på 9 000 kvm, där vi skapade flexibla lokaler för att uppfylla behoven hos det växande antalet små lokala företag och livsstilsvarumärken i området.

Byggnaden följer nu högt ställda miljöstandarder och fick en BREAAM In-Use ‘Very Good’-certifiering efter att vi installerat ny värme, ventilation och luftkonditionering, LED-belysning, uppgraderat fönster och isolering samt satt upp laddstationer för elfordon. Våra första kunder flyttade in under kvartal ett 2022 och vårt eget Malmö-kontor ligger också i fastigheten.