Utnyttja vår storlek för att bidra till meningsfulla förändringar

Vi har integrerat ESG i vår affärsstrategi sedan starten. I och med att vi har en så omfattande portfölj i så många av Europas storstäder kan vi åstadkomma en faktisk och positiv förändring genom att implementera vår praxis inom ESG.

Miljö

Vi åtar oss att minska klimatförändringarnas konsekvenser genom att arbeta för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att vi redan i dag främjar en hållbar verksamhet, ökar klimatsäkerheten för våra fastigheter och arbetar tillsammans med olika aktörer för att verka för mer miljövänliga last mile-leveranser.

Några av våra främsta mål

Minst 15 % minskade koldioxidutsläpp

(från utgångsvärdet 2022) för Scope 1- och Scope 2-utsläpp senast 2025

Strävar efter att ha 50% LED-belysning

senast 2025 och 100 % senast 2030

Strävar efter att ha 100MWp

solcellskapacitet på våra anläggningar senast 2026 och 250 MWp senast 2030

100 % gröna hyresavtal

för alla nya samt förnyade hyresavtal och senast 2030

Områden där vi gör skillnad

Ombyggnad av Tobaksfabriken i Malmö

Vår största fastighet i Sverige är Tobaksfabriken, en 80 000 kvm stor fastighet bestående av flera byggnader, som fram till början av 2000-talet var navet i Malmös tobaksproduktion, en historiskt viktig näring för staden.

Läs mer

Sociala frågor

Vi investerar i vår personal och i lokalsamhällena genom en mängd olika utbildnings- och volontärmöjligheter samt genom att uppmuntra till en mångsidig och inkluderande kultur.

Vårt främsta mål

Erbjuda alla våra anställda

möjligheten att delta i våra program för samhällsengagemang

Områden där vi påverkar

Mileway Acts

Genom programmet Mileway Acts kan vi utnyttja vår skala för att påverka och ge våra team tid att stödja satsningar i lokalsamhällena inom två områden: utbildning och inkluderande tillväxt samt hållbara stadsmiljöer.

Partnersamarbete med The Brokerage

Under 2022 inledde vi vårt brittiska partnersamarbete med välgörenhetsorganisationen för social rörlighet, The Brokerage, som arbetar med ungdomar från utsatta områden och arbetsgivare för att verka för en positiv förändring i arbetslivet.

Läs mer

Bolagsstyrning

ESG är integrerat i våra ledningsstrukturer, processer och policyer, med ordentliga mätningar och rapporteringsstrukturer på plats.

Vårt främsta mål

125_Countries_Worldwide

Samla in, analysera och förbättra täckningen

av Mileways och kundernas förbrukningsdata

Policyer och processer

Våra policyer omfattar ämnen såsom miljö och energi, arbetsmiljöfrågor, mångfald, jämlikhet och inkludering samt mänskliga rättigheter, och är det som utgör grunden för Mileways styrningsprogram.

Code of Conduct
Modernt slaveri

ESG-rapporter

I våra ESG-rapporter beskriver vi våra mål och framsteg på ESG-området hittills, samt ger en riktning för framtiden. Den visar hur vi tänker integrera våra ansvarsområden ytterligare i vår affärsstrategi och använda den för att skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter.

Ladda ner

Vi följer FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har anpassat vårt ESG-program så att det följer de sex av FN:s mål för hållbar utveckling som vi tror att vi kan bidra mest till.