Onze omvang gebruiken om impactvolle verandering teweeg te brengen

Duurzaamheid zit al vanaf het begin verweven in onze bedrijfsstrategie. Met ons enorme portfolio in zoveel stedelijke locaties in Europa kunnen wij voor echte, positieve verandering zorgen op het gebied van duurzaamheid.

Milieu

We zetten ons in om de impact van klimaatverandering te beperken door de overstap naar een koolstofarme economie te bevorderen. Dit doen we al door duurzame activiteiten te stimuleren, de klimaatbestendigheid van onze gebouwen te verhogen en samen met belanghebbende partijen te werken aan een groenere last mile.

Enkele van onze belangrijkste doelstellingen

Minstens 15% koolstof reductie

(t.o.v. ijkpunt 2022) in scope 1- en 2-emissies in 2025

Streven naar 50% ledverlichting

in 2025 en 100% in 2030

Streven naar 100 MWp

aan zonne-energie op locatie in 2026 en 250 MWp in 2030

100% groene huurcontracten

voor alle nieuwe huurovereenkomsten en verlengingen tegen 2030

Waar wij verandering teweegbrengen

Herontwikkeling van Tobaksfabriken in Malmö, Zweden

Ons grootste gebouw in Zweden is de Tobaksfabriken, een pand van 80.000 vierkante meter dat uit meerdere gebouwen bestaat. Dit was tot begin jaren 2000 het centrum van de tabaksproductie in Malmö, een historisch belangrijke industrie voor de stad.

Meer informatie

Maatschappij

We investeren in onze mensen en lokale gemeenschappen door middel van een breed aanbod aan training en vrijwilligerswerk, maar ook door een diverse, inclusieve cultuur te koesteren.

Onze belangrijkste doelstelling

100% van medewerkers

de kans bieden om deel te nemen aan onze lokale betrokkenheidsprogramma's

Waar wij impact maken

Mileway Acts

Het Mileway Acts-programma stelt ons in staat om impact te maken met ons grote bereik. We geven onze teams tijd om lokale maatschappelijke initiatieven te steunen in twee gebieden: onderwijs en inclusieve groei, en duurzame stedelijke omgevingen.

Samenwerking met The Brokerage

In 2022 gingen we onze samenwerking aan met The Brokerage in het VK, een liefdadigheidsinstelling voor sociale mobiliteit. Zij werken met benadeelde jongeren en werkgevers om positieve verandering op de werkplek teweeg te brengen.

Meer informatie

Governance

ESG is geïntegreerd in onze managementstructuren, processen en beleidsvoering.

Onze belangrijkste doelstelling

125_Countries_Worldwide

Verzamel en analyseer de gegevens

over nutsvoorzieningen van Mileway's klanten

Beleid en processen

Beleid over zaken als milieu en energie, veiligheid en gezondheid op het werk, diversiteit, gelijkheid en inclusie, en mensenrechten vormen de basis van het governance-programma van Mileway.

Gedragscode
Moderne slavernij

ESG-rapporten

In onze ESG-rapporten staan onze ESG-doelstellingen en voortgang tot dusver, plus een leidraad voor de toekomst. Er staat in hoe we onze verantwoordelijkheden verder in onze bedrijfsstrategie willen opnemen en willen gebruiken om al onze stakeholders op de lange termijn waarde te bieden.

Download

Naleving van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

We hebben ons ESG-programma afgestemd op zes van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties waaraan wij de grootste bijdrage kunnen leveren.