Udnytter vores størrelse til at bidrage til meningsfuld forandring

Vi har integreret ESG i vores forretningsstrategi siden starten. Med en så omfattende portefølje i så mange af Europas storbyer kan vi skabe reel og positiv forandring ved at implementere vores ESG-praksis.

Miljø

Vi forpligter os til at reducere effekten af klimaændringer ved at arbejde for overgangen til en lavemissionsøkonomi. Det gør vi ved allerede i dag at fremme en bæredygtig forretning, øge klimasikkerheden for vores ejendomme og arbejde sammen med forskellige aktører for at arbejde for mere miljøvenlige last mile-leverancer.

Nogle af vores vigtige mål

Mindst 15 % reducerede

kuldioxidemissioner (fra 2022-basislinjen) for Scope 1- og Scope 2-emissioner inden 2025

50 % LED-belysning

i 2025 og 100 % i 2030

100 MWp

solcellekapacitet på vores faciliteter i 2026 og 250 MWp senest i 2030

100 % grønne lejemål

inden 2030

Her gør vi en forskel

Renovering af Tobaksfabriken i Malmø, Sverige

Vores største ejendom i Sverige er Tobaksfabriken, en 80.000 m² ejendom bestående af flere bygninger, som indtil begyndelsen af 2000’erne havde været centrum for Malmøs tobaksproduktion, en historisk vigtig industri for byen.

Læs mere

Social

Vi investerer i vores medarbejdere og lokalsamfund gennem en række forskellige uddannelses- og frivillige muligheder og ved at opmuntre til en mangfoldig og inkluderende kultur.

Vores vigtigste mål

Tilbyde alle vores medarbejdere

muligheden for at deltage i vores programmer for samfundsengagement

Områder som vi påvirker

Mileway Acts

Gennem Mileway Acts-programmet kan vi udnytte vores skala til at påvirke og give vores teams tid til at støtte investeringer i lokalsamfund på to områder: uddannelse og inklusiv vækst samt bæredygtige bymiljøer.

Partnerskab med The Brokerage

I 2022 startede vi vores britiske partnerskab med den sociale mobilitetsvelgørenhedsorganisation, The Brokerage, som arbejder sammen med unge mennesker fra udsatte områder og medarbejdere for at fremme positive ændringer på arbejdspladsen.

Læs mere

Ledelse

Stærk ledelse er i fokus hos Mileway. Det sikrer, at vi leder fra toppen af ​​forretningen og integrerer ESG i alle vores ledelsesstrukturer, processer og politikker, samt at vi indfører robuste måle- og rapporteringssystemer.

Vores vigtigste mål

125_Countries_Worldwide

Sikre at 100 % af medarbejdere

har ESG-mål integreret i deres udvikling

Politikker og processer

Vores politikker dækker emner som miljø og energi, sundheds- og sikkerhedsspørgsmål, mangfoldighed, lighed og inklusion og menneskerettigheder og danner grundlaget for Mileways ledelsesprogram.

Code of Conduct
Moderne slaveri

ESG-rapporter

I vores ESG-rapporter beskriver vi vores ESG-mål og fremskridt til dato samt retning for fremtiden. Det viser, hvordan vi agter at integrere vores ansvar yderligere i vores forretningsstrategi og bruge den til at skabe langsigtet værdi for alle vores interessenter.

Download

Overholdelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi har tilpasset vores ESG-program til at følge de seks FN-mål for bæredygtig udvikling, som vi mener, vi kan bidrage mest til.