MILEWAY og dets associerede virksomheder (“virksomhed“, “Mileway”, “vi”,”os og “vores) mener, det er vigtigt, at du forstår, hvordan vi indsamler, opbevarer, deler og bruger oplysninger fra og om vores besøgende på webstedet, kunder og forhandlere. Formålet med denne privatlivserklæring (“erklæring”) og vores cookieerklæring er komme med en klar beskrivelse af, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver personoplysninger, der er indsamlet via webstedet eller i løbet af vores forretningsaktiviteter, der foretages offline, når vi fungerer som den dataansvarlige for de oplysninger, og når behandlingen heraf styres af den generelle forordning om databeskyttelse i EU (“GDPR”).

Til formål for GDPR er virksomheden den dataansvarlige for alle personoplysninger, der indsamles fra dig på webstedet, eller på anden vis til det formål at udføre eller udvikle vores forretning med dig. Vi driver virksomhed med logistikejendomme på det europæiske fastland og i Storbritannien; vi kan kontaktes her:

 • E-mail: info@mileway.com.
 • Vi har en databeskyttelsesmedarbejder, som kan kontaktes på privacy@mileway.com.

Til formål for denne erklæring betyder personoplysninger alle oplysninger, der vedrørende en identificeret eller identificerbar person. Læs denne politik omhyggeligt igennem, da den kommer med vigtige oplysninger om, hvordan vi bruger personoplysninger, og forklarer dine juridiske rettigheder.

Oplysninger, som du udleverer

For at få adgang til eller bruge visse dele af webstedet eller nyde godt af webstedets fulde funktionalitet, eller hvis du på anden vis udfører forretning med os eller ønsker at udføre forretning med os, kan du blive bedt om at give os visse personoplysninger på følgende måder:

 • ved at udfylde formularer (f.eks. en “Kontakt os”-formular) på vores websted eller ethvert andet sted, hvor vi driver forretning;
 • ved at abonnere på nyhedsbreve eller anden kommunikation, eller
 • ved at kommunikere med os via telefon, e-mail eller på anden vis vha. vores kontaktoplysninger.

De personoplysninger, du vil blive bedt om, omfatter navn, forretningstilknytning, virksomhedsadresse, telefonnummer, mailadresse og alle personlige oplysninger, der er nødvendige for at løse eventuelle forespørgsler eller klager.

Disse personoplysninger er nødvendige for at indgå en kontrakt med dig (i forventning om en aftale om at levere tjenester) eller for at fuldbyrde en kontrakt med dig (som f.eks. at levere tjenester på din anmodning), og undladelse af at udlevere oplysninger kan gøre, at vi ikke er i stand til at fuldbyrde en sådan kontrakt.

Oplysninger, som vi indsamler automatisk

Når du besøger vores websted, indsamler vores server automatisk visse browser- eller enhedsgenererede oplysninger, som kan i nogle tilfælde kan bestå af personoplysninger, inkl. men ikke begrænset til:

 • dit domæne;
 • din IP-adresse;
 • datoen, tidspunktet og varigheden for dit besøg;
 • din browsertype;
 • dit operativsystem;
 • dine sidebesøg;
 • andre oplysninger om din computer eller enhed og
 • internettrafik.

Vores websted bruger cookies for at huske oplysninger som f.eks. dine login-oplysninger og personlige webstedspræferencer. Yderligere oplysninger om vores brug af cookies er at finde i vores cookieerklæring på websted.

Hvorfor og på hvilket retsgrundlag bruger vi personoplysninger

Al behandling og brug af dine personoplysninger er retfærdiggjort.

Følgende er en oversigt over de retfærdiggjorte retlige grunde til behandling af personoplysninger, og hvorfor vi bruger dine personoplysninger:

 • Behandlingen er nødvendig for at fuldbyrde en kontrakt med dig eller tage foranstaltninger til at indgå en kontrakt på din anmodning;
  • til at give dig dokumentation eller kommunikation, som du har bedt om;
  • til at behandle and gennemføre visse transaktioner, der involverer webstedet og mere generelle transaktioner, der involverer vores tjenester;
  • eller for at give dig oplysninger, som du har bedt om;
 • Behandlingen er nødvendig, så vi kan overholde en relevant juridisk eller regulatorisk forpligtelse:
  • til at føre regnskaber og have dokumentation på online-salg;
  • til at overholde EU handelssanktionslove;
 • Behandlingen er i vores legitime interesse, og den bliver ikke tilsidesat af dine interesser og grundlæggende rettigheder;
  • til at evaluere transaktioner, der involverer webstedet eller vores tjenester;
  • for at drive, evaluere, vedligeholde, forbedre og udvikle webstedet (herunder overvågning og analyse af trends, adgang til og brug af webstedet til annoncering og markedsføring);
  • til at evaluere, forbedre og udvikle vores tjenester;
  • til at oplyse dig om begivenheder, kampagner, webstedet og vores tilsvarende tjenester (medmindre samtykke er påkrævet ved lokal lovgivning);
  • til at sende dig markedsføringskommunikation;
  • til at beskytte og sikre webstedets sikkerhed samt vores fortrolige og proprietære oplysninger;
  • til at håndtere, beskytte mod og undersøge svig, risikoeksponering, erstatningskrav og andre erstatningsansvar, inkl. men ikke begrænset til overtrædelse af vores aftalevilkår eller love eller forordninger;
  • til at dele dine personoplysninger med tredjeparter i forbindelse med et potentielt eller reelt salg af vores virksomhed eller nogen af vores aktiver, eller en tilknyttet virksomheds aktiver, hvor personoplysninger, som vi ligger inde med om vores brugere, kan være en af de overdragede aktiver, eller
 • Du har samtykket til behandlingen:
  • o til at markedsføre til dig, hvor samtykke er påkrævet ved lokal lovgivning.

Når retfærdiggørelsen af behandling er vores legitime interesser, er de interesser at bruge leverandørers, kunders og webstedsbrugeres oplysninger til at udføre og udvikle vores forretningsaktiviteter med dem og med andre, mens vi begrænser brugen af deres personoplysninger til de formål, der udelukkende støtter udførelsen og udviklingen af vores forretning inden for de pågældende personers rimelige forventning.

Internationale overførsler

Vi vil altid tage foranstaltninger til at sikre, at alle internationale overførsler af oplysninger bliver omhyggeligt varetaget for at beskytte dine rettigheder og interesser.

Vi vil sikre, at overførsler udenfor dit land underlægges yderligere sikkerhedsforanstaltninger som påkrævet i henhold til lokal lovgivning – f.eks. EU modelklausulerne i medfør af artikel 46, stk. 2, i GDPR. Du har ret til at bede os om yderligere oplysninger vedrørende de sikkerhedsforanstaltninger, vi har iværksat som før nævnt. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller for at bede om en kopi af, hvor sikkerhedsforanstaltningen er dokumenteret (hvilket kan være redigeret for at sikre fortrolighed).

Videregivelse af personoplysninger

Vi er en del af en global koncern, og fra tid til anden vil det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores tilknyttede virksomheder til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi udpeger også tredjepartsserviceudbydere, (som vil arbejde under anvisning fra os) til at hjælpe os med at give dig oplysninger, produkter eller tjenester, ved at udføre og varetage vores forretning eller ved at varetage og forbedre vores produkter, tjenester eller webstedet. Vi deler dine personoplysninger med disse tilknyttede virksomheder og tredjeparter til at fuldbyrde tjenester, underlagt passende kontraktbegrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger. Vi vil endvidere dele dine personoplysninger med retshåndhævelse, tilsynsmyndigheder eller professionelle rådgivere, hvis vi mener, det med rimelighed er nødvendigt for at forhindre skade eller tab, eller hvis vi mener, at videregivelsen vil fremme en undersøgelse af mistænkte eller reelle ulovlige aktiviteter.

Børn

Webstedet er ikke beregnet til at blive brugt af børn under 16 år, og vi hverken indsamler, opbevarer, deler eller bruger personoplysninger fra børn under 16 år. Hvis du er under 16 år, bedes du afholde dig fra at udlevere nogen personoplysninger, selv hvis webstedet beder dig om det. Hvis du er under 16 år, og du har udleveret personlige oplysninger, skal du bede din eller dine forældre eller værger om at underrette os, og så sletter vi alle sådanne personoplysninger.

Markedsføring

Afhængigt af dit samtykke, hvor lokal lovgivning kræver det, kan vi kommunikere med dig via sms og e-mail for at fortælle dig om vores tjenester. Hvis du ønsker at fravælge modtagelse af markedsføringskommunikation, kan du bruge ‘afmeld’-linket, der gøres tilgængeligt i vores e-mails eller sende en sms til STOP-nummeret i vores sms, eller kontakte os direkte på anden vis, og så stopper vi med at sende dig kommunikation.

Automatiseret beslutningstagning

Vi deltager ikke i automatiseret beslutningstagning vedrørende dig i forbindelse med webstedet, men vi vil underrette dig, hvis dette ændrer sig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi har en generel regel om udelukkende at gemme personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Generelt set opbevarer vi dine personoplysninger i en tidsperiode, der svarer til en forældelse, der anfører den periode, hvor retsfordringer kan indgives i retten. Vi gemmer f.eks. dine personoplysninger i forældelsesperioden for at bibeholde en nøjagtig optegnelse af din kontakt med os og, hvor det er relevant, som forfægtelse af eller forsvar mod en retsfordring. Under nogle omstændigheder kan vi imidlertid opbevare personoplysninger i længere perioder, f.eks. hvor vi pålægges at gøre det i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, skatte- og regnskabsbestemmelser, eller hvis en retsproces, juridisk autoritet eller anden offentlig enhed pålægger os at gøre det for at fremsætte anmodningen, så længe det er nødvendigt. I forbindelse med markedsføring opbevarer vi dine personoplysninger i 8 år efter din sidste anmodning om en tjeneste eller anden kontakt, som du indleder.

Eksterne links

Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Da vi ikke er styringsansvarlige for disse websteders privatlivspraksis, opfordrer vi dig til at læse privatlivserklæringerne på disse tredjepartswebsteder nøje igennem. Denne erklæring gælder udelukkende for personoplysninger, der indsamles via vores websteder eller i løbet af vores forretningsaktiviteter.

Dine rettigheder

 • Retten til at tilbagekalde samtykke – hvor det er relevant, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Hvis du, for eksempel, ønsker at fravælge modtagelse af elektronisk markedsføringskommunikation, kan du ændre dine indstillinger på din konto på webstedet ved at bruge ‘afmeld’-linket, der gøres tilgængeligt i vores e-mails eller sende en sms til STOP-nummeret i vores sms, eller kontakte os direkte på anden vis, og så stopper vi med at sende dig kommunikation.
 • Retten til adgang, rettelse og sletning – du har ret til at bede om adgang til og få en kopi af alle dine personoplysninger, som vi måtte have, til at bede om rettelse af eventuelt unøjagtige oplysninger vedrørende dig og til at bede om sletning af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Du kan selv se og opdatere de fleste af disse oplysninger online eller ved at kontakte os direkte på privacy@mileway.com.
 • Dataportabilitet – hvor vi er afhængige (som retfærdiggørelse af behandling) af dit samtykke, eller den kendsgerning, at behandlingen er nødvendig for at fuldbyrde en kontrakt, som du er en del af, eller for at tage foranstaltninger på din anmodning, inden der indgås en kontrakt, og de personlige oplysninger bliver behandlet vha. automatiske metoder, har du ret til at modtage alle sådanne personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at pålægge os at sende dem til en anden dataansvarlig, hvor dette er teknisk muligt.
 • Retten til begrænsning af behandling – du har ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger (dvs. udelukkende tillade opbevaring heraf), hvor:
  • du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, til vi har taget tilstrækkelige foranstaltninger til at rette eller bekræfte deres nøjagtighed;
  • hvor behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter de personlige oplysninger;
  • hvor vi ikke længere behøver dine personoplysninger til behandlingsformålene, men du behøver sådanne personoplysninger til at etablere, udøve eller forsvare retsfordringer, eller
  • hvor du er kommet med indsigelser til behandling, der er retfærdiggjort med legitim interesse som grund (se nedenfor) afventende bekræftelse på, om vi har overbevisende berettigede grunde til at fortsætte behandlingen.

Hvor dine personoplysninger er underlagt begrænsning, vil vi kun behandle dem med dit samtykke eller for at etablere, udøve eller forsvare retsfordringer.

Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden for dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger krænker den gældende lovgivning. En liste med tilsynsmyndigheder for databeskyttelse er tilgængelig her https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 • Retten til at komme med indsigelser til behandling (herunder profilering) baseret på legitime interessegrunde – hvor vi er afhængige af legitime interesser for at behandle personoplysninger, har du ret til at komme med indsigelser til den behandling. Hvis du kommer med indsigelser, skal vi stoppe den behandling, medmindre vi kan påvise overbevisende berettigede grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller vi skal behandle personoplysningerne for at etablere, udøve eller forsvare retsfordringer. Hvor vi er afhængige af legitim interesse som et grundlag til behandling, mener vi, at vi kan påvise sådanne overbevisende berettigede grunde, men vi vil overveje hver sag individuelt.
 • Retten til at komme med indsigelser til direkte markedsføring (herunder profilering) – du har ret til at komme med indsigelser til vores brug af dine personoplysninger (herunder profilering), som f.eks, når vi bruger dine personoplysninger til at invitere dig til salgsfremmende begivenheder.

Kontakt os på privacy@mileway.com, hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, eller hvis du har nogen spørgsmål eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Ændringer af denne erklæring

Vi vil foretage ændringer af denne erklæring fra tid til anden, f.eks. for at holde den ajour eller for at overholde lovgivningsmæssige krav eller ændringer af den måde, hvorpå vi driver vores forretning. Alle ændringer eller opdateringer, som vi foretager af denne erklæring, vil blive opslået på denne side i forvejen, så du er bekendt med virkningen på vores databehandlingsaktiviteter, inden du fortsætter din kontakt. Hvis vi har dine kontaktoplysninger gem, vil vi underrette dig på forhånd om alle betydelige ændringer af denne erklæring, som er vigtige, eller som kan påvirke dig. For andre ændringer bedes du komme tilbage tit for at se eventuelle opdateringer eller ændringer af denne erklæring.