Laajalla verkostolla vaikuttavia muutoksia

ESG eli ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat ovat kuuluneet liiketoimintastrategiaamme alusta lähtien. Monet Euroopan kaupungit kattavan laajan kiinteistöverkostomme ansiosta voimme saada aikaan todellisen ja myönteisen muutoksen toimeenpanemalla parhaita ESG-käytäntöjämme.

Ympäristö

Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia edistämällä siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tuemme jo nyt kestävän kehityksen mukaista toimintaa, parannamme kiinteistöjemme sopeutumista ilmastonmuutokseen ja teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa vihreämmän viimeisen kilometrin saavuttamiseksi.

Keskeisiä tavoitteitamme

Vähintään 15 % hiilipäästövähennys

(vuoden 2022 lähtötasosta) Scope 1 ja 2 ‑luokissa vuoteen 2025 mennessä

Tavoitteena 50 prosentin LED-valaistuskattavuus

vuoteen 2025 mennessä ja 100 % vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on 100 MWp

aurinkosähköä kohteillemme vuoteen 2026 mennessä ja 250 MWp vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki vuokrasopimukset vihreitä

kaikissa uusissa ja uusittavissa vuokrasopimuksissa vuoteen 2030 mennessä

Missä teemme muutoksen

Tupakkatehtaan uudistaminen Malmössä, Ruotsissa

Ruotsissa suurin kiinteistömme on Tobaksfabriken. 80 000 m² kiinteistössä on useita rakennuksia ja se oli 2000-luvun alkuun asti Malmön tupakkatuotannon keskus. Tupakantuotanto on ollut historiallisesti tärkeä teollisuudenala kaupungissa.

Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

Panostamme henkilöstöömme ja paikallisiin yhteisöihin tarjoamalla monenlaisia koulutus- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia sekä edistämällä monimuotoista ja osallistavaa kulttuuria.

Tärkein tavoitteemme

Tarjoamme kaikille työntekijöille

mahdollisuuden osallistua yhteisöllisyyttä vahvistaviin ohjelmiimme.

Mihin vaikutamme

Mileway Acts

Mileway Acts ‑ohjelman avulla voimme hyödyntää kokoamme vaikuttamisessa. Annamme tiimeillemme aikaa tukea paikallisia yhteisöaloitteita kahdella osa-alueella: koulutus ja osallistava kasvu sekä kestävät kaupunkiympäristöt.

Yhteistyö The Brokeragen kanssa

Vuonna 2022 aloitimme Isossa-Britanniassa yhteistyön sosiaalista liikkuvuutta tukevan The Brokerage -hyväntekeväisyysjärjestön kanssa, joka työskentelee heikommassa asemassa olevien nuorten ja työnantajien kanssa edistääkseen myönteistä muutosta työpaikoilla.

Lue lisää

Hallinto

ESG on sisällytetty kaikkiin hallintorakenteisiimme, prosesseihimme ja toimintaperiaatteisiimme, sekä käytössä on selkeä mittaus- ja raportointikriteeristö.

Tärkein tavoitteemme

125_Countries_Worldwide

Milewayn ja asiakkaiden kulutuslokitietojen

kerääminen ja analysoiminen sekä niiden kattavuuden parantaminen

Periaatteet ja prosessit

Muun muassa ympäristöä ja energiaa, työterveyttä ja -turvallisuutta, monimuotoisuutta, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta sekä ihmisoikeuksia koskevat periaatteet muodostavat Milewayn hallinnon perustan.

Käytännesäännöt
Moderni orjuus

ESG-raportit

ESG-raporteissamme kerrotaan yksityiskohtaisesti ESG-tavoitteistamme ja tähänastisesta edistymisestämme. Raportteihin sisältyy myös suunnitelma siitä, miten aiomme sisällyttää vastuumme tiiviimmin liiketoimintastrategiaan ja luoda sen avulla arvoa pitkällä aikavälillä kaikille sidosryhmillemme.

Lataa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sisällyttäneet ESG-ohjelmaamme kuusi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin uskomme voivamme vaikuttaa eniten.