Gør dig klar til vinteren: tips til at beskytte din ejendom i koldt vejr

Gør dig klar til koldt vejr

Der er en række beskyttelsesforanstaltninger, du kan overveje for at forberede din ejendom mod de kolde omstændigheder:

 • Kontrollér, at opvarmningssystemerne fungerer godt, og indstil dem til at opretholde en minimumstemperatur på 4°C.
 • For at holde konstant tjek på temperaturen, placér termometre i svært opvarmede områder, der huser sårbart udstyr (f.eks. nær sprinklersystemer).
 • Tilvejebring passende og sikker ekstra nødopvarmningsudstyr i områder, der er udsatte for frost. Indstil til automatisk aktivering, når temperaturen falder under 4°C.
 • Kontroller tage, tagrender og dræn for at sikre, at de er i god stand og fri for snavs.
 • Overvej at konsultere med naboer, hvis der er fælles tagrender, dræn, tage og cirkulationsområder for at sikre, at hele stedet er ordentligt beskyttet
 • Udnævn en dedikeret person eller et team til at overvåge vejrudsigter.
 • Opsæt en plan for regelmæssig registrerering af temperaturer, [inklusive om natten og i weekenderne]. Et alarmsystem eller sensorer kan hjælpe med løbende overvågning.
 • Saml nødforsyninger til koldt vejr:
  • Salt, skovle, trillebører og sneplove.
  • Frostvæske til kølesystemer.
  • Dampslanger til optøning af frosne ledninger.
  • Ekstra presenninger til vindafskærmning.
  • Bærbare varmeapparater. Kontrollér, at de har passende sikkerhedsafbrydere.
  • Varmt tøj og håndbeskyttelse til vedligeholdelses- og driftshold
 • Hold alt brandslukningsudstyr (f.eks. hydranter, slangehuse, pumpeforbindelser, sprinklerkontrolventiler) fri for sne og is for nem adgang.
 • Med en lejet ejendom vil ejendomsadministratoren kunne fortælle dig, hvad udlejeren er ansvarlig for, og hvordan ethvert vinterbeskyttelsesprogram er i overensstemmelse med dit eget.

 

Undgå tagsskade

 • Sne kan ophobe sig på tage, og i ekstraordinære tilfælde kan det føre til kollaps eller vandlækager. Find ud af, hvor meget sne der er normalt for din by i forberedelsen til stormen. Under stormen, overvåg mængden af sne på taget, og hvis der er en sikker måde, få det fjernet om nødvendigt.
 • Hav et tilstrækkeligt antal tagafløb, og sørg for, at de holdes åbne og fri for is.

 

At holde kedler og udstyr operationelt

Udstyr kan blive påvirket af ekstremt koldt vejr; sørg for at vide, hvilket udstyr der er i risiko.

 • For at sikre, at din kedel fungerer om vinteren, skal du sørge for, at den har fået sit årlige tjek, før frysetemperaturerne starter. Vær fortrolig med producentens instruktioner for vedligeholdelse og forholdsregler for vintersikkerhed.
 • Udfør regelmæssig vedligeholdelse i koldt vejr og hav en nødplan.
  • Tøm vandkølet udstyr, der ikke er beskyttet mod kulde.
  • Resterende vand i udstyr kan fryse, især på maskineri, der ikke er beskyttet mod kulden. Sørg for at tømme alt inaktivt udstyr som kedler og aircondition fuldstændigt. Tøm regelmæssigt kondenseret fugtighed fra komprimerede luftledninger.
 • Koldt vejr vil påvirke evnen til at producere damp. Hvis du har udstyr og/eller processer, der drives af damp, er det en god idé at aftale på forhånd, hvilke der skal prioriteres.

 

Pas på frosne rør

Indikatorer på frosne rør er tydelige, når der ikke løber vand fra hanen, eller hvis der observeres frost, is eller en bulet fremtoning på rørets ydre.

Men at støde på et frossent rør betyder ikke automatisk en katastrofe. Hurtig handling kan afværge et brud og beskytte dine ejendele. Hvis du finder et rør, der er frosset, men intakt, følg disse foranstaltninger straks for at forhindre, at det brister, og beskyt dine ejendele:

 • Luk for hanen.
 • Fjern alle møbler eller udstyr i området, som kan blive beskadiget af eventuelt læk eller undsluppet vand, hvor det er sikkert og praktisk at gøre det.
 • Åbn hanen tættest på området og begynd forsigtigt at varme røret op med en hårtørrer eller en varmepude, startende fra enden tættest på hanen og arbejdende væk fra vandhanen.
  • Tjek regelmæssigt både våde og tørre sprinklersystemer for at sikre, at de er fri for is.

 

Beskyt din ejendom, når den er tom

Hvis du skal efterlade din ejendom tom i en længere periode i vintermånederne, er det vigtigt at overveje følgende:

 • Sluk ikke for varmen! Lad den stå på lavt, omkring 4°C.
 • Luk alle åbninger, især døre og vinduer.
 • Få nogen til at holde øje med din ejendom på ugentlig basis. Hvis der er personale på stedet, skal du sørge for, at de ved, hvordan de skal implementere nødplanen for koldt vejr.
 • Tøm alt udstyr, der bærer vand, eller er modtageligt for kondens eller frysning. Tilføj frostvæske til alt udstyr, der ikke kan tømmes.
 • Overvej at installere et overvåget alarmsystem for at overvåge strømforsyning, bygnings- og udsatte vandlagertanktemperaturer samt kedler.
Kontakt
Foregående artikel
Næste artikel