Valmistaudu talveen: vinkkejä kiinteistön suojaamiseen kylmällä ilmalla

Valmistautuminen talveen

Kiinteistön voi valmistella talvea varten monin erilaisin huoltotoimenpitein:

 • Tarkista, että lämmitysjärjestelmät toimivat hyvin, ja aseta ne pitämään lämpötila vähintään 4 °C:ssa.
 • Jotta lämpötilaa voidaan seurata, voi lämpömittareita laittaa niille lämmitettäville alueille, joilla on herkkiä laitteita, esimerkiksi sprinklerijärjestelmien lähelle.
 • Huolehdi, että jäätymiselle alttiilla alueilla on riittävästi turvallisia lisälämmityslaitteita. Aseta ne kytkeytymään päälle automaattisesti, kun lämpötila laskee alle 4 °C:n.
 • Tarkista, että katot ovat puhtaat, räystäskourut ja viemärit vetävät kunnolla ja ettei niissä ole roskia.
 • Jos yritykselläsi on naapureiden kanssa yhteisiä sadevesikouruja, viemäreitä, kattoalaa tai jalankulkuväyliä, niistä kannattaa keskustella heidän kanssaan, jotta koko alue saadaan huollettua.
 • Nimeä henkilö tai tiimi seuraamaan sääennusteita tarvittaessa.
 • Laadi suunnitelma lämpötilojen rutiininomaisesta kirjaamisesta (myös öisin ja viikonloppuisin). Hälytysjärjestelmä tai anturit voivat auttaa jatkuvassa valvonnassa.
 • Hanki varusteet kylmän sään varalle:
  • hiekoitushiekkaa, lapioita, lumikola ja lumilinko
  • jäähdytysnestettä jäähdytysjärjestelmiin
  • lisäpressuja tuulensuojaksi
  • kannettavia lämmittimiä, joissa on asianmukainen turvalukitus
  • lämpimiä vaatteita ja suojakäsineitä ulkona työskenteleville.
 • Pidä kaikki palontorjunta- ja palonsammutusjärjestelmiin liittyvät laitteet (kuten palopostit, letkukotelot, pumppuliitännät ja sprinklereiden säätöventtiilit) puhtaina lumesta ja jäästä, jotta niitä voi käyttää helposti.
 • Jos kiinteistö on vuokrattu, kiinteistöpäällikkö kertoo, mistä vuokranantaja on vastuussa ja miten mahdollinen talvea varten laadittu suojautumisohjelma sopii yhteen yrityksesi suunnitelmien kanssa.

 

Kattovaurioiden estäminen

 • Katoille kertynyt lumi voi pahimmillaan aiheuttaa katon sortumisen tai vesivahingon. Kun luvassa on lumisadetta, selvitä, kuinka paljon lunta paikkakunnalle on odotettavissa. Tarkkaile lumikuuron aikana katolle kertyvän lumen määrää. Poista se tarvittaessa, jos sen voi tehdä turvallisesti.
 • Varmista, että kattokaivoja on riittävästi ja että ne pysyvät avoimina ja jäättöminä.

 

Lämmitysjärjestelmien ja laitteiden pitäminen toiminnassa

Erittäin kylmä sää voi vaikuttaa laitteisiin, joten on hyvä pysyä kartalla siitä, mitkä laitteet ovat riskialttiita.

 • Jotta lämmitysjärjestelmä varmasti toimii talvella, huolehdi, että se tarkistetaan tarvittaessa ennen pakkasten alkamista. Tutustu valmistajan huolto-ohjeisiin ja talvikautta koskeviin turvaohjeisiin.
 • Suorita säännöllinen kylmän sään huolto ja laadi varasuunnitelma.
  • Tyhjennä vesijäähdytteiset laitteet, joita ei ole suojattu kylmältä.
  • Laitteisiin jäänyt vesi voi jäätyä – erityisesti koneissa, joita ei ole suojattu kylmältä. Varmista, että tyhjennät kokonaan kaikki käyttämättöminä olevat laitteet, kuten kattilat ja ilmastointilaitteet. Poista kondensoitunut kosteus säännöllisesti paineilmaputkista.
 • Kylmä ilma vaikuttaa höyryn tuottamiseen. Jos kiinteistössä on höyrykäyttöisiä laitteita tai prosesseja, kannattaa sopia etukäteen, mitkä niistä ovat etusijalla.

 

Jäätyneiden putkien käsittely

Varma merkki putkien jäätymisestä on se, kun hanasta ei tule vettä, kun putken ulkopinnalla on huurretta tai jäätä tai kun putkessa on pullistuma.

Jäätynyt putki ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita katastrofia. Nopea toiminta voi estää putken halkeamisen ja pelastaa omaisuutesi. Jos putki on jäätynyt mutta ehjä, tee seuraavat toimenpiteet välittömästi, niin saat estettyä putken halkeamisen ja suojattua omaisuutesi:

 • Käännä sulkuhana kiinni.
 • Poista alueelta turvallisuuden ja mahdollisuuksien rajoissa kaikki kalusteet ja laitteet, jotka voivat vaurioitua vuotavan tai valuvan veden vuoksi.
 • Avaa aluetta lähinnä oleva hana ja aloita putken lämmittäminen varovasti hiustenkuivaajalla tai vastaavalla. Aloita hanaa lähinnä olevasta päästä ja etene pois päin hanasta.
  • Tarkista sekä märkä- että kuivaputkisprinklerijärjestelmät säännöllisesti sen varmistamiseksi, ettei niissä ole jäätä.

 

Tyhjillään olevan kiinteistön suojaaminen

Jos kiinteistö jää pitkäksi aikaa tyhjäksi talvikuukausina, on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Älä kytke lämmitystä pois päältä! Jätä kiinteistöön matala peruslämpö, noin 4 °C.
 • Sulje kaikki aukot, erityisesti ovet ja ikkunat.
 • Pyydä jotakuta pitämään kiinteistöä silmällä viikoittain. Jos paikalla on työntekijöitä, varmista, että he tietävät, miten kylmällä säällä toimitaan.
 • Tyhjennä kaikki laitteet, joissa on vettä tai jotka ovat alttiita kondensoitumiselle tai jäätymiselle. Lisää jäähdytysnestettä kaikkiin laitteisiin, joita ei voi tyhjentää.
 • Mieti, kannattaisiko kiinteistöön asentaa valvottu hälytysjärjestelmä, jolla voidaan seurata virransyöttöä, rakennusta, jäätymiselle alttiiden vesisäiliöiden lämpötiloja ja kattiloita.
Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli