Toimitilan vakuuttaminen – tietoa vakuuttamisesta

Monet Milewayn asiakkaat tekevät yhteistyötä vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa, jotta yritystoiminnalle saadaan sopivimmat vakuutukset. Näihin kuuluu yleensä seuraavat:

 • Kiinteistövakuutus: Vuokranantaja huolehtii useimmiten kiinteistövakuutuksesta, joka kattaa turvan palon, luonnonilmiöiden, vuodon, murron ja ilkivallan sekä talotekniikan rikkovahinkojen varalta.
 • Irtaimistovakuutus: Suojaa muun muassa yrityksenne kaluston, työkalut ja vaihto-omaisuuden, kuten myytävät tuotteet.
 • Liiketoiminnan keskeytykseltä suojaava vakuutus: Keskeytysvakuutus liittyy yllä olevaan kiinteistövakuutukseen ja siitä korvataan mahdollisten toiminnan keskeytymisen aiheuttamia katemenetyksiä esimerkiksi tulipalon tai työkyvyttömyyden vuoksi.
 • Yrityksen vastuuvakuutus: Suojaa vahingoilta, joista sinä tai yrityksesi olette vastuussa.
 • Oikeusturvavakuutus: Tämä vakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita- tai rikosasioissa.
 • Moottoriajoneuvovakuutus: Suojaa ajoneuvojanne ja niiden kuljettajia.
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: Kattaa työtapaturmat sekä ammattitaudit. Lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluu myös sairaus-, työttömyys- ja työeläkevakuutus.

Kenen vastuulla toimitilan vakuutukset ovat?

Vuokratessanne tiloja Milewaylta kanssanne solmittavassa vuokrasopimuksessa määritetään kenen vastuulla mitkäkin vakuutukset ovat.

Jokainen vuokrasopimus on erilainen. Kuitenkin tyypillisesti Mileway vakuuttaa rakennuksen kiinteistövakuutuksella ja te vuokralaisena olette vastuussa kiinteistön sisätilojen vakuuttamisesta. Tämä tarkoittaa, että vakuutatte oman kalustonne, työkalunne ja vaihto-omaisuutenne.

Yrityksellänne on myös oltava vastuuvakuutus. Mikäli yrityksellänne on työntekijöitä, tulee työnantajan vastuuvakuutuksen suojata mahdollisilta henkilö- tai omaisuusvahingoilta ja niitä koskevilta vaatimuksilta.

Esimerkki: Talvella varastotilat voivat jäähtyä melko kylmiksi. Mikäli esimerkiksi putki jäätyy ja halkeaa lämpötilan muutoksen seurauksena, on mahdollista, että syntyneet vesivahingot vaikuttavat kiinteistön rakenteisiin ja vahingoittavat laitteita tai varastotiloja. Akuuteissa tilanteissa tulee ottaa välittömästi yhteys huoltoyhtiön päivystykseen. Kun tieto on tavoittanut myös Milewayn, alkaa yhtiöllämme usein korvausprosessi vakuutusyhtiön kanssa ja tila pyritään kuivaamaan sekä vauriot korjaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Vakuutuksemme ei kuitenkaan kata kalustoanne tai materiaalivarastoanne – eikä yritystoiminnallenne muutoin aiheutuvaa haittaa. Teidän on siis otettava erikseen yhteyttä vakuutusyhtiöönne ja tehtävä erillinen korvaushakemus mahdollisten muiden vahinkojen korvaamiseksi.

Tärkeintä on varautua erilaisiin riskeihin etukäteen. Kun olette tehneet korvaushakemuksen, teemme yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa parhaamme yritystoimintanne jatkumiseksi mahdollisimman pian.

Mistä muusta olet vastuussa?

Vaikka ette tavallisesti itse vakuuta vuokraamaanne kiinteistöä, vaan sen irtaimiston, on vakuutuskäytännössä osa-alueita, joista teillä on velvollisuus huolehtia osana kiinteistön vakuutusturvaa.

Seuraavat kohdat tulee huomioida:

 • Tulityöluvat: Hakekaa tarvittavat luvat ennen kuin aloitatte toimia, joihin liittyy kipinöitä, lämpöä tai avotulta.
 • Palontorjuntajärjestelmien ylläpito: Mikäli käytössä on palonsammutusjärjestelmiä (esim. sprinklerijärjestelmät) olkaa yhteydessä huoltoliikkeeseen ja ilmoittakaa vakuutusyhtiölle, mikäli aiotte tehdä muutoksia tai eristää torjuntajärjestelmän yli 48 tunniksi.
 • Hyvä huolellinen toiminta: Pitäkää hätäpoistumistiet aina kulkuvapaina ja palavat materiaalit kaukana rakennuksen seinistä.
 • Asianmukaiset turvajärjestelyt: Varkauden tai vahinkoriskin vähentämiseksi on välttämätöntä huolehtia turvajärjestelyistä omissa tiloissa.
 • Pakkasen torjunta: Suojaamalla putket voidaan estää jäätyminen, mikä voisi aiheuttaa vaurioita.
 • Urakoitsijoiden “hallinta”: Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla voimassa asianmukaiset vakuutukset. Lisäksi työmaan turvallisuusvaatimukset tulee ymmärtää ja niitä täytyy noudattaa.
 • Riskiprofiilien päivittäminen: Varmistakaa, että Mileway ja vakuutusyhtiö ovat tietoisia kaikista merkittävistä muutoksista, jotka voivat lisätä riskiä vakuutusten näkökulmasta (esimerkiksi mikäli säilytätte autonrenkaita tiloissanne).

Kun yllä mainitut toimet on implementoitu käytäntöön, liiketoimintaa haittaavan ja sen jatkuvuuden vaarantavan tapahtuman riski on huomattavasti pienempi.

Mileway tarjoaa vuokralle valikoiman erilaisia kiinteistöjä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Oli hakemanne kohde millainen tahansa, on meillä varmasti sopivia vaihtoehtoja.

Tarkastele vapaiden tilojen kohdelistaustamme klikkaamalla tästä.

Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli