Energiatehokas varasto – kymmenen keinoa energian säästämiseksi

Milewayllä on kunnianhimoisia tavoitteita vähentää ympäristövaikutuksia ja auttaa asiakkaitamme hyötymään johtavista energiansäästöratkaisuista. Asetamme asiakkaidemme ESG-hankkeiden tukemisen ensisijalle, olipa kyse sitten LED-valaistuksesta tai pitkälle automatisoidusta huipputeknologiasta.

”Milewayllä on selkeä tavoite ostaa vain uusiutuvaa energiaa vuoteen 2025 mennessä, ja aurinkopaneelien hyödyntämisellä on tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa”.

– Julie Villet, Head of ESG & Innovation.

Vaikka varastomme on suunniteltu tehokkuuden maksimointiin, olemme määrittäneet kymmenen tapaa, joilla voitte vaikuttaa varastonne energiankulutukseen.

1. Tunnista parannusmahdollisuudet

Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, käyttäkää aikaa varastotilojenne kartoittamiseen ja tärkeimpien energiankulutuskohteiden tunnistamiseen. Ovatko laitteenne vanhentuneet tai voiko niiden tehokkuutta parantaa? Onko toiminta optimoitua?

Parannusmahdollisuuksien tunnistaminen auttaa tekemään muutokset, joilla on eniten merkitystä. Muistakaa myös määrittää virrankulutuksen perustaso, jonka avulla voitte verrata tulevia parannuksia energiankulutuksessa.

Lue myös: 5 teknologiaratkaisua, joita jokainen logistiikkayritys tarvitsee.

2. Laadi lista tehtävistä toimenpiteistä

Kun energia-auditointi on valmis, laatikaa tarkistuslista, jossa määritätte tarkasti ne toimenpiteet, jotka tulisi toteuttaa energiatehokkuuden parantamiseksi. Tässä oppaassa on paljon hyviä ideoita aina valaistuksen ohjaamisesta liiketunnistimien avulla säännölliseen termostaatin monitorointiin.

3. Vähennä valaistusta

Tiesitkö, että valaistus muodostaa tyypillisesti 65–95 % kaikista varaston energiakustannuksista? (Carbon Trust, 2019).

Toimitiloissa on monesti alueita, joita ei käytetä kovin usein. Valojen sammuttaminen näissä tiloissa ja ulkoa tulevan päivänvalon maksimointi ovat helppoja ja maksuttomia tapoja säästää selvää rahaa ja lisätä energiatehokkuutta. Mikäli on mahdollista sijoittaa hyvää valaistusta vaativat työpisteet ikkunoiden viereen, vähentää se merkittävästi energiankulutusta.

4. Siirry LED-valaistukseen

Loistediodit eli LED-valot kuluttavat jopa 90% vähemmän energiaa ja ovat pidempään käytössä, parempia energiatehokkuudeltaan sekä tehokkaampia valaistusteholtaan kuin perinteiset lamput. Tästä syystä Milewayllä on vauhditettu siirtymistä LED-valaistukseen kaikissa kiinteistöissämme Euroopassa. Tämä auttaa asiakkaitamme kehittämään toimintaa ympäristöystävällisemmäksi ja vähentämään energiankulutusta!

5. Hyödynnä antureita valaistuksessa

Automaattisiin liiketunnistimiin investoiminen voi alentaa valaistuskustannuksia jopa 30% – tai enemmän. Muutamia erityyppisiä liiketunnistimia:

Läsnäoloanturit

Läsnäoloanturit havaitsevat liikkeen ja sammuttavat valot automaattisesti tietyn ajan kuluttua ja sytyttävät ne aina, kun joku saapuu alueelle.

Valoon reagoivat anturit

Valoanturit eli “valokennot” vähentävät varastotilojen keinovaloa, kun luonnonvaloa on riittävästi saatavilla.

6. Kiinnitä huomiota lämmitykseen ja ilmanvaihtoon

Varastoissa on tyypillisesti paljon sisäkorkeutta, suurehkot kulkuovet ja hyvä ilmanvaihto. Nämä seikat voivat aiheuttaa nopeasti lämpöhävikkiä ja energiahukkaa. Muutamalla pienellä muutoksella voi kuitenkin päästä myös suuriin energiansäästöihin.

Tarkista termostaatti

Termostaattien tarkastuksen lisääminen päivittäisiin tehtäviin auttaa säilyttämään sopivan lämpötilan. Säädämme usein työtilojen lämmitystä väliaikaisesti säänvaihteluiden tai työaikataulujen vuoksi, mutta emme aina muista muuttaa asetuksia takaisin. Varaston lämpötilan alentaminen vain yhdellä asteella voi vähentää energiakuluja kymmenen prosenttia.

Vältä ylikuumenemista

Ole tarkkana kiinteistösi lämpötilan säätämisessä. Vaikka useimmat varastot voivat toimia ilman erillistä lämmitystä, sisälämpötila on pidettävä vähintään 16 asteessa henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Lämpötila voidaan laskea 13 asteeseen, mikäli työ on fyysisesti aktiivista, mikä voi päteä teollisuuden alalla yrityksiin.

Lämpötilasuositukset yrityksen eri tiloihin:

 • Toimisto: 19–21 °C
 • Työpaja: 16–21 °C
 • Raskas työ: 11–14 °C
 • Liiketila: 15 °C
 • Varasto: 16 °C, tai 13 °C kun työ vaatii paljon fyysistä toimintaa

Vaihda energiaa säästävään lämmitysmuotoon

Suosittelemme energiaa säästäviä lämmitysmuotoja kustannustehokkaimpina ratkaisuina varastotilojen lämmitykseen. Esimerkiksi konvektiolämpö haihtuu nopeasti teollisuustoimitiloissa, joissa vapaata korkeutta on runsaasti.

Lämpöä tasaisesti jakavat puhaltimet

Jos käytössä on ilmanvaihtojärjestelmä, harkitse lämpöä tasaisesti jakavien puhaltimien lisäämistä. Puhaltimet liikuttavat ylös nousevan kuuman ilman takaisin lattiatasolle, jolloin lisälämmityksen tarve pienenee.

7. Hyödynnä uusiutuva energia

Aurinkopaneelit ovat usein energiatehokas pitkän aikavälin investointi. Ne muuttavat auringonvalon suoraan sähköksi, mikä tuottaa valtavia kustannussäästöjä verrattuna sähkön ostamiseen ulkopuoliselta kaupalliselta toimittajalta.

Varastot sopivat erinomaisesti aurinkoenergian tuottamiseen, sillä niissä on suuret kattopinta-alat. Lisäksi varastojen korkeuden ansiosta on todennäköistä, että paneelit eivät Suomessakaan jää varjoon.

Vaikka arvio takaisinmaksuajasta aurinkosähköön investoinnille voi vaihdella, aurinkopaneeleiden asennuskustannukset maksavat itsensä takaisin noin 7–10 vuodessa.

8. Lisää automaatiota

Jos yrityksesi käyttää teollisuuslaitteita säännöllisesti, miksi ette harkitsisi automaation lisäämistä? Tuotevarastot voidaan sijoittaa pienemmälle alalle, jolloin valaistuksen ja lämmityksen tarve vähenee suuressa osassa tilaa.

9. Kouluta työntekijöitäsi

Yrityksenne energiaparannuksista saatavien hyötyjen maksimointi vaatii tiimityötä.

Kouluttamalla työntekijänne tehokkaisiin energiansäästömenetelmiin ja -käyttäytymiseen he ymmärtävät paremmin toimenpiteiden taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Tämä auttaa heitä myös sitoutumaan yhteisiin muutospyrkimyksiinne.

Seuraavaksi joitakin tapoja edistää kestävän kehityksen kulttuuria:

 • Pitäkää työntekijät ajan tasalla kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, kuinka he voivat auttaa niiden saavuttamisessa.
 • Lisätkää sitoutumista kouluttamalla henkilöstöä.
 • Käyttäkää julisteita ja tarroja muistuttamaan valojen sammuttamisesta.
 • Muistuttakaa siivoojaa, turvahenkilöstöä tai muita rakennuksessa viimeiseksi olevia henkilöitä sammuttamaan valot.

Lue myös: Ota seuraava askel start-up’ina: kuinka kehittää yrityksesi osaamista tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi.

10. Tee seuraavaksi nämä

Seuraavaksi viisi askelta yrityksenne energiatehokuuden parantamiseen:

 • Tehkää kohdekierros kiinteistössäsi ja laatikaa muistilista ensisijaisista energiansäästötoimenpiteistä
 • Kehittäkää strategia energiatehokkuuden lisäämiseksi ja viesti siitä tiimillesi
 • Varmistakaa, että roolijako on selkeä ja toimet on priorisoitu
 • Seuratkaa energiankulutusta säännöllisesti ja tunnistakaa kehityskohteet sekä parannustarpeet
 • Asettakaa realistiset tavoitteet ja määräajat energiatehokkuusinvestoinneille (5 %:n parannus vuodessa on jo loistava alku!)

Olemme Milewayllä sitoutuneet auttamaan kaikenkokoisia yrityksiä vähentämään kustannuksia ja parantamaan energiatehokkuutta. Sähköajoneuvojen määrän kasvaessa lisäämme niiden säilytys- ja lataustiloja, ja samalla uudistamme varastojamme niiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli