Verkkokaupan Last mile – sijainti tuo kilpailuetua

”Last mile” tai viimeinen kilometri tarkoittaa logistiikkaketjun viimeistä etappia, jossa tuote toimitetaan loppuasiakkaalle. Kuluttajaverkkokaupan suosion myötä sen merkitys on kasvanut valtavasti. Ns. Last mile -sijainnit, jotka ovat tyypillisesti asutuskeskusten ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä, ovat nousseet keinoksi saavuttaa sekä isommat tilat että näkyvyyttä brändille.

Miksi logistiikan viimeisellä kilometrillä (Last mile) on merkitystä?

Kun tavaratoimitusten määrä kaikkialla maailmassa vain kasvaa, viimeinen kilometri on tärkeämpi kuin koskaan. Logistiikkaketjun viimeisellä etapilla, joka vie tuotteen asiakkaan ovelle, on ratkaisevan tärkeää, että kaikki toimii sujuvasti ja toimitusketju täyttää kuluttajien vaatimukset luotettavuudesta ja nopeudesta.

Viimeinen kilometri on logistiikkaketjun hitain ja kallein osa. Last mile -sijainti tarjoaa siten yrityksille sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja. Huomattavin etu on hyvä saavutettavuus tiheään asutuilla kaupunkialueilla. Sijainti lähempänä asiakkaita tarkoittaa myös nopeampia toimitusaikoja ja pienempiä toimituskuluja.

Eikä tässä kaikki. Last mile -sijainti tarkoittaa myös mahdollisuutta käyttää sähköautoja toimituksissa. Tämä ei ainoastaan vähennä kustannuksia entisestään, vaan myös auttaa yrityksiä toimimaan kestävämmin.

Miksi Last mile -sijainti on kaupungin ydinkeskustaa parempi?

Useat edellä mainituista eduista ovat tietysti saavutettavissa myös kaupunkien keskeisillä paikoilla. Siitä huolimatta Last mile -sijainti on monesti parempi vaihtoehto.

Ensimmäinen syy on hinta. Keskeisellä paikalla on luonnollisesti huomattavasti korkeammat vuokrat, jolloin suurempi osuus yrityksen kokonaisbudjetista menee toimitiloihin sen sijaan, että se käytettäisiin henkilöstön palkkaamiseen, tuotevaraston kasvattamiseen tai yrityksen kasvuun sijoittamiseen.

Kaupunkien ydinkeskustat voivat olla myös toiminnan kannalta haastavia. Riittävästi pysäköintitilaa työntekijöille tarjoavat kiinteistöt ovat siellä harvinaisia, ja kaupalliset tilat ovat aivan ytimessä yleensä huomattavasti pienempiä kuin kauempana keskustasta.

Keskeinen sijainti kaupungin sydämessä saattaa lisäksi rajoittaa yrityksenne tarjonnan vain kyseisellä alueella liikkuville kuluttajille. Sen sijaan useita alueita yhdistävä sijainti ja näiden välissä sijaitseva Last mile -varasto tarjoaa enemmän vaihtoehtoja, helpottaen samalla pääsyä myös valtakunnallisiin tieverkkoihin.

Löydä itsellesi sopiva Last mile -sijainti

Jos Last mile -sijainti on sopivin ratkaisu yrityksellenne, oikeaa kiinteistöä etsiessä on syytä huomioida muutama näkökohta.

Ensiksikin millaisia liikenneyhteyksiä tarvitsette? Huomioitavia seikkoja voivat olla myös henkilökunnalle varattu pysäköintialue ja kuljetusajoneuvojen helppo käytettävyys sekä sujuvat yhteydet satamiin, rahtikeskuksiin ja jopa lentoasemalle – mikäli tuotteita tuodaan tai viedään paikallisen alueen ulkopuolelle.

Huomioikaa sen jälkeen tarvitsemanne tilan koko. Haluatteko nykyistä toimitilaa vastaavan tilan? Vai haluatteko löytää hieman suuremman varaston, joka tarjoaa tilaa kasvulle?

Lisäksi kannattaa huomioida kaikki ne fasiliteetit ja palvelut, joita tarvitaan hyötyäksenne parhaiten Last mile -sijainnista. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi sähköajoneuvojen latauspisteet, erityisominaisuudet toimistotiloissa sekä turvajärjestelmät tai erikoislaitteiden yksilölliset koko- ja tehovaatimukset. Nämä tarpeet kannattaa pitää mielessä, jotta yritystoiminta on toivotussa sijainnissa menestyksekästä.

Olivatpa liiketoiminnalle täydellisen tilan vaatimukset mitkä tahansa Milewayn Last mile -sijainnin kriteerit täyttävä valikoima kiinteistöjä auttaa teitä löytämään juuri oikealaisen kohteen.

Avaa kohdelistauksemme tästä.

Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli