Toimitilan vuokraaminen yritystoimintaan – opas toimitilavuokralaiselle

Kuten asuinkiinteistöihin myös liikekiinteistöihin kuuluu monen muotoisia ja -kokoisia sekä käyttöluokaltaan erityyppisiä rakennuksia. Pohtikaa huolellisesti, millainen toimitila sopii yrityksenne nykyisiin sekä tuleviin tarpeisiin. Jos olet kokenut vuokraaja asuntomarkkinoilla, on hyvä tiedostaa muutama tärkeä ero asunnon ja toimitilojen vuokraamisen välillä ennen tilahaun aloittamista.

Toimitiloja on monenlaisia

Milewayn kiinteistöportfoliossa on yli 1 800 toimitilaa, jotka kattavat laajan valikoiman vaihtoehtoja eri puolilla Eurooppaa. Vaikka toimitilat ovat aina ainutlaatuisia, voidaan kiinteistöt luokitella käyttötarkoituksen mukaan.

Voi olla järkevää tarkistaa oman alueenne liikekiinteistöjen käyttötarkoitus varmistaaksenne, että vuokrattavaa kiinteistöä pidetään lain mukaan yrityksenne liiketoimintaan sopivana. Jos puolestaan suunnittelette suuria muutostöitä kiinteistöön, on asia tarkistettava myös kiinteistön omistajalta.

Logistiikkakiinteistöt

Viime vuosien mittava siirtyminen verkkokauppaan on lisännyt varastotilojen ja jakelukeskusten kysyntää. Nämä kiinteistöt voivat olla mitä tahansa aina vanhoista, perusparannetuista teollisuusrakennuksista laajoihin, huippuluokan varastoihin kaukana asutuskeskuksista.

Yhä useammin yrityksillä on kuitenkin tarve löytää sijainniltaan strategisesti ideaaleja kohteita kaupungeista tai taajama-alueiden lähettyviltä. Paikalliset varastot ja jakelukeskukset parantavat yritysten kilpailukykyä tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden nopeisiin – jopa vuorokauden sisällä tapahtuviin – tavaratoimituksiin.

Mileway tarjoaa laajan valikoiman asutuskeskusten lähellä sijaitsevia toimitiloja, jotka soveltuvat erinomaisesti juuri tähän tarpeeseen.

Useimmat varastot ja jakelukeskukset sijaitsevat pääkuljetusreittien varrella. Osa niistä on rakennettu erikoisvarusteluin erilaisiin liiketoiminnallisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi elintarvikkeisiin erikoistunut yritys, jonka tuotteet voivat vaatia kylmäsäilytystä. Tällaisissa tapauksissa todennäköisesti neuvotellaan vuokranantajan kanssa muutostöistä liittyen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Lue myös artikkelimme ”Viisi tärkeää seikkaa varaston vuokrauksessa”

Teollisuuskiinteistöt ja tuotantotilat

Teollisuuskiinteistöihin lasketaan liikerakennukset, joita käytetään esimerkiksi valmistavaan teollisuuteen, tuotteiden kokoonpanoon tai useiden toimintojen yhdistämiseen (esim. yhdistetty toimisto- ja tuotantotila tai yhdistelmä toimistoa ja varastoa). Teollisuuskiinteistöt vaihtelevat ulkomuodoltaan ja kooltaan aina suurta autotallia muistuttavista halleista suuriin teollisuuskomplekseihin, joissa on useita kuljetusajoneuvojen lastauspaikkoja ja muita käyttöä sujuvoittavia ratkaisuja raskaalle kalustolle.

Teollisuuskiinteistöt voivat olla yhden yrityksen käyttöön varattuja erillisiä rakennuksia tai monien eri vuokralaisten jakamia kiinteistöjä, joissa toimii yrityksenne lisäksi myös muita yrityksiä.

Vähittäiskaupat

Vähittäiskaupan kiinteistöt ovat tuttuja päivittäistavarakauppoja, joita sijaitsee kauppakeskuksissa, tai erikoisliikkeitä sekä teollisuuskiinteistöön logistiikka-alueilla sijoittuneita kauppatiloja. Yleensä kaupan sisustus tai liiketila on mukautettava yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Toimistot

Toimistotilaa voidaan käyttää hallinnollisiin tarkoituksiin tai ne voivat olla avoinna asiakkaille kuten järjestettäessä rahoitus- tai muita neuvontapalveluita. Toimiston voi vuokrata kalustamattomana perusvarusteluineen, täysin kalustettuna tai minkälaisena tahansa siltä väliltä.

Toimistotilaa vuokrattaessa tulee huomioida saavutettavuus eri kulkuvälinein sekä mahdollisuudet parantaa tilan viihtyisyyttä työntekijöiden toiveet huomioiden. Onko lämpötilaa mahdollista säätää ja onko tila hyvin valaistu? Onko tilassa saniteettitilat, keittiö ja lähellä muita palveluita? Onko kiinteistöön mahdollista saada nopea laajakaistayhteys?

Voitte vuokrata toimistotiloja yksinomaan yrityksenne käyttöön tai jakaa tilat muiden yritysten kanssa. Tapauskohtaisesti kannattaa miettiä, onko oma toimisto sekä tilatarpeen että yksityisyyden kannalta yrityksellenne parempi vaihtoehto vai onko saman liiketoimintaekosysteemin jakaminen muiden yritysten kesken kannattavampi vaihtoehto esimerkiksi verkostoitumismahdollisuuksien vuoksi.

Muut toimitilat

Erilaisiin liiketoimintatarpeisiin on tarjolla erilaisia toimitiloja. Vapaa-ajan viettoon soveltuvat tilat, kuten kuntosalit, hotellit ja ravintolat, ovat kaikki toimitiloja. Hammaslääkärit, terveyskeskukset ja sairaalat ovat myös toimitiloja. Piha-alueet, kuten pysäköintialueet ja niillä sijaitsevat kylmävarastot, voivat nekin olla toimitiloja.

Vinkkejä toimitilan valitsemiseen

Kiinteistön sijaintia on syytä pohtia tarkkaan, kun valitsette teille sopivaa vuokrakohdetta. Jos tarkoituksena on houkutella asiakkaita paikan päälle, on varmistettava helppo pääsy toimitilaan. Liiketilat voi olla hyödyllistä valita vakiintuneesta liikekeskittymästä, jossa yrityksenne saa enemmän näkyvyyttä ja joihin pääsee helposti autolla tai julkisilla kulkuvälineillä.

Vaikka ette suunnittelisi asiakkaiden houkuttelemista paikan päälle, toimipisteen on oltava työntekijöiden kannalta helposti saavutettavissa ja pysäköintitilaa on hyvä olla riittävästi henkilökunnalle ja autolla saapuville vierailijoille.

Paikalliset työmarkkinat on huomioitava, jos aikomuksenanne on palkata työntekijöitä. Onko alueella riittävästi koulutettuja henkilöitä, ja pysyvätkö palkkakustannukset sopivina? Onko alueella palveluita, jotka tekevät työpaikasta houkuttelevan (esim. päivittäistavarakaupat, ravintolat, illanviettopaikat tai päiväkodit)?

Varasto- ja logistiikkakiinteistöjen vuokraamisessa kannattaa harkita strategisia paikkavaihtoehtoja, joista käsin suurin osa asiakkaista voidaan tavoittaa nopeasti. Jos yrityksenne vastaanottaa ja toimittaa tavaroita maanteitse, kyseisten väylien etäisyys kiinteistöstä, niiden kunto ja kaikki toimitusaikatauluihin mahdollisesti vaikuttavat tiedossa olevat seikat, kuten liikenteen ruuhkapiikit, kannattaa huomioida.

Toimitilojen etsiminen tietyltä alueelta

Kun olette valinneet soveltuvan sijainnin, voitte aloittaa liikekiinteistöjen etsimisen toivomaltasi alueelta. Milewayn kohdehakusivustolta voitte etsiä vapaana olevia kiinteistöjä koon, tyypin tai sijainnin mukaan löytääksenne yrityksellenne sopivat toimitilat.

Toimitilan vuokraaminen

Jos sinulla on kokemusta asunnon vuokraamisesta, tunnet todennäköisesti asuinhuoneiston vuokrasopimuksen sisällön. Toimitilan vuokrasopimukset voivat kuitenkin poiketa hieman asuinkiinteistöjen vastaavista. Kaupalliset vuokrasopimukset voivat joskus sitoa yrityksenne useiksi vuodeksi. Tämä voi olla myös etu, mikäli tilan räätälöintiin ja sen muutostöihin tehdään suuria investointeja. Toisaalta se voi olla myös rajoite, jos arvostatte sijainnin vaihtamiseen tai tilojen skaalaamiseen liittyvää joustavuutta.

Vaikka kuukausivuokran maksuaikataulu on yleinen asuinkiinteistöjen vuokrasopimuksissa, liikekiinteistöillä voi vuokranmaksu tapahtua neljännesvuosittainen. Sopimuksen ehdot voivat myös olla joustavampia asuntojen vuokrasopimuksiin verrattuna.

Liiketilavuokralaiset vastaavat yleensä joistakin ylimääräisistä kiinteistön ylläpitoon liittyvistä kustannuksista, kuten itse kiinteistön sisätiloista ja niiden ylläpidosta. Kunkin osapuolen vastuukysymykset kannattaa selvittää huolellisesti ja kaikki liikevuokraukseen liittyvät kulut tulee huomioida kokonaisbudjetissa.

Joka tapauksessa kiinteistön vuokrasopimukseen liittyvät asiakirjat tulee lukea huolellisesti, jotta varmistutaan, että ymmärtää ja hyväksyy sisällön.

Toimitilan vakuutukset

Liike- ja asuinkiinteistöjen vakuutuskäytännöt voivat myös vaihdella. Liikevuokralaisten odotetaan vakuuttavan kiinteistönsä sisätilat, mukaan lukien kaluston, vaihto-omaisuuden tai työkalut ja laitteet, sekä turvaavansa vakuuttamalla liiketoimintansa ja kaikki toimitiloissa vierailevat tai siellä työskentelevät henkilöt.

Useimmissa tapauksissa itse liikerakennus on kiinteistön omistajan vakuuttama. Sopimus tulee tarkistaa huolellisesti ja kiinteistövälittäjältä tai asset managerilta kannattaa pyytää tietoa sopimuksen kattavuudesta. Lue lisää toimitilan vakuuttamisesta tästä.

Mistä toimitilan kustannukset muodostuvat?

Asuinkiinteistön tapaan liikekiinteistön kustannukset sisältävät vuokran sekä todennäköisesti erilaisia käyttömaksuja kiinteistön ylläpitoon, vakuutuksiin tai mahdollisiin palveluihin liittyen. Todennäköisesti vuokralainen vastaa itse sisätiloista sekä toimitiloissa käytettävistä laitteista.

Tarkista paikalliselta veroviranomaiselta, tarvitseeko sinun maksaa kiinteistöveroa tai muuta yritysveroa. Joissakin Euroopan maissa pienyrityksille voi olla saatavilla verohelpotuksia edellä mainittujen kustannusten kattamiseen.

Vuokraa toimitila luotettavalta taholta

Laajan liikekiinteistöportfolion ansiosta Mileway on erinomainen valinta sekä toiminnaltaan vakiintuneille yrityksille että uusille tulokkaille, jotka vuokraavat liikekiinteistön ensimmäistä kertaa. Joissakin tapauksissa samassa liiketilassa tai -rakennuksessa on saatavana useita eri vuokrakohteita, jolloin toimitilojen kokoa on mahdollista laajentaa yrityksen kasvaessa.

Aloita etsimällä liikekiinteistö kohdehakua käyttämällä.

Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli