Muokkaa varasto omiin tarpeisiisi – viisi neuvoa

Olette löytäneet täydellisen varastotilan yrityksellenne. Loistava sijainti, hyvät yhteydet ja runsaasti työskentelytilaa. Mitä seuraavaksi?

Monille yrityksille sisätilojen muutostyövaihe on yhtä tärkeä kuin oikean kohteen löytäminen. Onhan kohteesta tulossa koti yrityksellenne, joten sen tulee olla toimiva kaikissa päivittäisissä prosesseissa ja toiminnoissa.

Varaston muokkaaminen omiin tarpeisiin voi olla melko haastavaa, sillä huomioon otettavia tekijöitä on monta. On myös tärkeää varmistaa kaikkien rakennuselementtien toimivuus, jotta vältytään kalliilta purkutöiltä ja uudelleenrakentamiselta.

Olemme koonneet alle kätevän oppaan varaston sisätilojen muutostöihin, joka auttaa teitä pääsemään alkuun.

1. Suunnittele ensin tilankäyttö

Ennen kuin sijoitatte rahaa laitteisiin, siirrätte varastonne tai rakennatte työtiloja, ottakaa askel taaksepäin ja tutustukaa tilaan perusteellisesti. Sisustusta on hyvä miettiä jo eri kohdevaihtoehtoja tarkastellessa. Kun olette löytäneet suosikkikohteenne, miettikää tarkkaan, miten se sopii yrityksenne tarpeisiin.

Tämä ei tarkoita vain tilakoon sovittamista eri työkoneille tai työntekijämäärän huomioimista. Lisäksi tulee miettiä tilan dynamiikkaa ja sitä, kuinka voitte optimoida tilankäytön ja kaluston sijoittelun parantaaksenne yrityksen toimintakykyä.

Lisäksi tulee huomioida eri rakennustekniset ratkaisut, jotka antavat raamit sisätilojen suunnittelulle. Tämä käsittää kaiken aina tulo- ja jätevesi- sekä sähkösuunnitteluratkaisuista asianmukaiseen ilmanvaihtoon sekä siihen, miten ihmis- ja tavaravirrat liikkuvat sisään sekä ulos. Kun olette laatineet selkeän luettelon kaikesta tarvittavasta ja ymmärrätte paremmin toimitilanne asettamat edellytykset, pystytte paremmin sijoittamaan asiat paikoilleen.

2. Maksimoi varastotila

Yksi yleisimmistä varastotiloja koskevista virheistä on tarvittavan varastotilan alimitoittaminen. Uusiin tiloihin muuttaessa tulee varmistaa laajentumisen mahdollisuus, joten huomioikaa myös liiketoimintanne tulevaisuuden näkymät. Miettikää yrityksenne mahdollista positiota muutaman vuoden kuluttua ja suunnitelkaa sopiva varastotila sen mukaan.

Pohtikaa seuraavaksi kaikkia varastotilassa tarvittavia erikoislaitteita. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi laadukkaat hyllyt tai erillinen tila, joka auttaa säilyttämän tuotteet tietyssä lämpötilassa.

Tiedätte jo soveltuvimman tavan varastoida tuotteita ja materiaaleja, joten miettikää niille parhaat paikat varastossa ja suunnitelkaa muut toimet sen mukaan.

3. Huomioi erillisten työalueiden tarve

Varastossa voi olla paljon muutakin kuin vain varasto- ja tuotantotiloja. Tarvitsette todennäköisesti myös omat toimistotilat järjestelmänvalvonnan ja muiden keskeisten prosessien suorittamiseen sekä sellaista tilaa, jossa tiiminne voi palautua ja pitää taukoja.

Yksi tehokkaan ja hyvin organisoidun varaston avaintekijöistä on varmistaa, että kaikilla on riittävästi tilaa tehdä työnsä. Selvittäkää, kuinka monta ihmistä todennäköisesti on rakennuksen kullakin alueella kerrallaan, ja suunnitelkaa sisustus sen mukaisesti.

4. Kevennä kustannuksia panostamalla kestävyyteen

Sisustusvaihe on myös loistava tilaisuus alentaa varaston käyttökustannuksia asentamalla energiatehokkaampia valaistus-, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja, joiden käyttökustannukset ovat matalampia suorituskyvystä tinkimättä.

Sähköautojen latauspisteet ovat toinen suuri investointi. Jos sähköautot kuuluvat liiketoimintamalliinne nyt tai tulevaisuudessa, latauspisteiden asennuksen on syytä olla tehtäväluettelon kärjessä.

Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla kestävän kehityksen kannalta. Kehityssuunnitelma on kuitenkin helppo tehdä tunnistamalla parannusmahdollisuudet ennen muuttoa. Muutoksia voi olla vaikeampaa toteuttaa, kun olette saaneet toiminnan jo käyntiin. Lisäksi säästöt ovat suuremmat, kun toiminta starttaa alusta asti kestävämmältä pohjalta.

5. Aseta terveys ja turvallisuus etusijalle

Lopuksi on myös varmistettava, että varastonne noudattaa asiaankuuluvia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Tämä ei ainoastaan suojaa yritystänne ja työntekijöitänne, vaan on yleensä myös vaatimuksena vuokrasopimuksessa.

Noudattamalla viranomaisten ohjeita turvallisesta työympäristöstä ja varmistamalla, että varastossanne on riskien varalta asianmukaiset turvatoimet, voitte olla rauhallisin mielin tietäen, että olette täyttäneet velvollisuutenne ja että työntekijänne ovat turvassa.

Varastotilat voidaan räätälöidä yrityksellesi sopiviksi. Ensin on vain löydettävä oikea kiinteistö. Ota yhteyttä ja etsitään yhdessä Milewayn kanssa tarpeisiinne sopivat ratkaisut.

Tarkastele kiinteistölistaustamme napsauttamalla tästä.

Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli