Ohjeita paloturvallisuuden parantamiseksi

Liiketoiminnan ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi olemme koonneet muutamia kohtia, joihin pitää kiinnittää huomioita, jotta paloturvallisuusriskit tai tulipalon sattuessa sen vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset ja tulipalon laajenemisriski minimoitu. Nämä asiat on hyvä muistaa:

 • Pidä pelastustiet esteettöminä.
 • Pidä palo-ovet suljettuina.
 • Sijoita helposti syttyvä materiaali vähintään kuuden metrin päähän rakennuksen seinistä – tällaisia ovat:
  • roska-astiat;
  • puu: kuormalavat, rakennusjäte, muu puu- ja kuljetusmateriaali;
  • paperi: kartonki, pakkausmateriaali, sanomalehdet ja muut paperituotteet;
  • tekstiilit: vanha vaatteet, verhot ja muut kankaat;
  • muovi: suuret muoviesineet, muovipakkaukset ja -jäte, jotka voivat herkästi syttyvinä edesauttaa palon leviämistä; sekä
  • kumi: vanhat renkaat, kumijäte ja muut vastaavat tuotteet.

Huomioida kannattaa myös mahdolliset liiketoiminnan laadusta johtuvat erityiset käytännöt paloturvallisuuteen liittyen.

 • Vaarallisten kemikaalien ja aineiden käsittelystä on saatavilla turvallisuus- ja kemikaaliviraston opas.
 • Kaikkia palonarkoja aineita on säilytettävä asianmukaisesti – Laki palavien nesteiden varastoinnista.
 • Irrota latausjohdot päivän päätteeksi virtapistokkeistaan ja sähköpalojen ehkäisemiseksi huolehdi, ettei irtojohtoja ole.
 • Selvitä etukäteen vaahtosammuttimen paikka ja sen toiminta.
 • Tutustu pelastussuunnitelmaan ja varauloskäynteihin etukäteen.
 • Pelastuslaki (4.2011/379) määrittää toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan/haltijan velvollisuudet tarkasti. Lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia, kuten estää tulipaloja.

Suomessa palotarkastukset suorittaa pelastusviranomainen. Pelastussuunnitelman laatii kiinteistön omistaja, ja liiketoiminnan harjoittajan on hyvä tutustua asiakirjaan etukäteen (kiinteistöpäälliköltä saatavissa). Vuokrasopimuksella vastuunjako määritetään liiteosiossa mutta pelastuslaki on hyvä yleisohje paloturvallisuusasioissa, jotta niin henkilö- kuin materiaaliriskit saa minimoitua.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli