Vi bruger vores størrelse til at lave virkningsfulde ændringer

Vi skaber plads til, at virksomheder kan vokse på en bæredygtig måde, og skabe forbindelse med de lokalsamfund, som de opererer i. Derfor står ESG (miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse) i centrum for, hvordan vi fortsætter med at generere langsigtet bæredygtig værdi til alle vores interessenter.

Vores ESG-ambition

Vi har integreret ESG i vores forretningsstrategi helt fra begyndelsen. Med 9.400 kunder, hen over 1.700 ejendomme, kan vi have en reel påvirkning på en meget bred gruppe interessenter gennem implementeringen af vores bedste ESG-praksis.

Vi gør dette ved at

 

  • → Reducere drivhusgasemissioner for vores ejendomme ved at give vores kunder ressourcerne til at reducere energiforbrug og gå over til fornyelige energikilder

 

  • → Øge vores indvirkningskraft hen over vores værdikæde ved at arbejde med vores leverandører for at integrere høje standarder for bæredygtighed og socialt ansvar i deres arbejdsmetoder.

 

  • → Arbejde sammen med vores kunder for at støtte dem til at nå deres mål indenfor bæredygtighed

 

  • → Være partner med de lokale regeringer, hvor vores ejendomme befinder sig, for at hjælpe med at støtte brugen af elektriske køretøjer og implementeringen af miljøzoner

 

  • → Opfordrer til en inkluderende virksomhedskultur og give vores medarbejdere muligheder for at støtte lokale velgørenhedsinitiativer

 

 • → Fremme solide ledelsesstandarder, være transparante om vores målsætninger og fremgang og rapportering i overensstemmelse med de centrale rammer for bæredygtighed

Miljø

Vi er dedikerede til at reducere effekten af klimaændringer ved at støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi. Vi gør dette ved at fremme bæredygtige aktiviteter, øge vores ejendommes klimaresiliens og arbejde sammen med interessenter mod en grønnere ”last mile”.

”Vi fremtidssikrer vores portefølje og beskytter vores investering ved at forbedre vores ejendommes miljøpåvirkning. Det bliver i stigende grad den vigtigste overvejelse for de kunder, vi indgår partnerskab med, hvilket gør det til en forretningsmæssig nødvendighed.”

 

– Julie Villet, Head of ESG & Innovation

Social

Vi investerer i vores medarbejdere og vores lokalsamfund ved at sørge for undervisning og muligheder for at melde sig frivilligt samt støtte en mangfoldig og inkluderende kultur.

 

”Vi ønsker at fremme en inkluderende og meritokratisk virksomhedskultur, der får det bedste frem i vores medarbejdere og tilskynder personlig og professionel vækst.”

 

– Dominiek Van Oost, Chief Operating Officer

Ledelse

Stærk ledelse er i fokus hos Mileway. For ESG betyder dette ledelse fra toppen af forretningen og implementering af ESG på tværs af vores ledelsesstrukturer, -processer og -politikker med solide målings- og rapporteringsstrukturer på plads.

 

”Mileways høje ESG-standarder betyder, at jeg kan bidrage til den bæredygtige fremtid for vores samfund og vores industri hver dag.”

 

– Margaux Nastorg, Marketing Manager, France and Sustainability Champion

Overholdelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi har afstemt vores ESG-program med seks af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi mener, vi kan yde det største bidrag.

Vores seneste rapporter

Dette omfatter vores ESG-hensigtserklæring, som detaljeret beskriver, hvor vi allerede har gjort fremskridt og sat mål, og en plan til levering af vores ESG-ambition. Den viser, hvordan vi planlægger at integrere ESG yderligere i vores forretningsstrategi og dermed bruge den yderligere til at skabe langsigtet værdi til vores interessenter.

Med udgangspunkt i initiativerne i vores hensigtserklæring, vil vores første ESG-rapport vil blive publiceret i 2023.

Se ESG-hensigtserklæringen

Casestudier

Brug af solenergi til at fremtidssikre West Hallam i East Midlands, Storbritannien

West Hallam-ejendommen er vores største i Storbritannien med et areal på 111.484 m². Vi er i gang med at installere 1.545 solpaneler på 1,4 hektar overskudsland. Vores investering på GBP 1,3 mio. vil generere 1,05 MWp solkapacitet til at strømforsyne ejendommen et hundrede procent og gøre det muligt at sælge overskydende elektricitet tilbage til elnettet.

Solinstallation vil også støtte installationen af opladningsstationer til elektriske køretøjer til vores største kunder i ejendommen, en global 3PL, og andre kunder. Vi planlægger også at renovere og ombygge ~27.871 m² eksisterende bygninger, idet vi stræber efter en BREEAM "Excellent"-certificering, og vi vil støtte biodiversitet i området ved at anvende en skovlandsforvaltningsplan til 8 hektar modent skovland på stedet.

Renovering af Tobaksfabriken i Malmø, Sverige

Vores største ejendom i Sverige er Tobaksfabriken, en 80.000 m² ejendom bestående af flere bygninger, som indtil begyndelsen af 2000’erne havde været centrum for Malmøs tobaksproduktion, en historisk vigtig industri for byen. I 2022 fuldførte vi renoveringen af en 9.000 m² bygning i ejendommen, som skabte alsidige pladser til at imødekomme behovene fra det stigende antal små lokale forretninger og livsstilsmærker i området.

Bygningen overholder nu solide miljøstandarder og opnåede BREEAM-certificeringen ”Meget god” efter installationen af nye varme-, ventilations- og klimaanlæg, LED-belysning, opgraderet glas og isolation, samt opladningsstationer til elektriske køretøjer. Vores første kunder flyttede ind i første kvartal af 2022, og vores Malmø-kontor ligger også i ejendommen.

Partnerskab med The Brokerage

I 2022 startede vi vores britiske partnerskab med den sociale mobilitetsvelgørenhedsorganisation, The Brokerage, som arbejder sammen med unge mennesker fra udsatte områder og medarbejdere for at fremme positive ændringer på arbejdspladsen. The Brokerage arbejder sammen med os for at støtte udviklingen af vores inkluderende virksomhedskultur ved at give rådgivning til unge mennesker, omvendt mentorskab og undervisning til vores team og ledelse.

I løbet af sommeren 2022 var vi vært for to praktikanter fra The Brokerage's netværk, som tilbragte 10 uger på tværs af vores værdistyrings- og transaktionsteams. Udover praktikprogrammet deltager vi i rekrutteringsmesser og er vært for regelmæssige seminarer for at uddanne The Brokerage’s netværk i fast ejendom som et karrierevalg og hjælpe med at udvikle vitale branchefærdigheder. Vi er det første ejendomsselskab i Storbritannien til at indgå partnerskab med The Brokerage.