Vaikuttavia muutoksia mittavan kokomme myötävaikutuksella

Luomme ja tarjoamme tiloja, joissa yritykset voivat kasvaa vastuullisesti ja joista on hyvät yhteydet paikallisiin yhteisöihin, joita nämä palvelevat. Tästä syystä ESG eli ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat ovat keskeisessä asemassa siinä, miten jatkamme kestävän arvon luomista kaikille sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä.

ESG-tavoitteemme

ESG on ollut osa liiketoimintastrategiaamme aivan alusta asti. Meillä on 9 400 asiakasta ja lähes 1 700 kiinteistöä, joten voimme todella vaikuttaa erittäin laajaan sidosryhmäjoukkoon ottamalla käyttöön parhaat ESG-käytäntömme.

Tämä onnistuu

 

  • → vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä kiinteistöissämme ja tarjoamalla asiakkaillemme keinot vähentää energiankulutusta ja siirtyä uusiutuviin energialähteisiin

 

  • → lisäämällä vaikutustamme arvoketjussamme tekemällä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, jotta kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun korkeat standardit voidaan sisällyttää heidän käytäntöihinsä

 

  • → tekemällä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa auttaaksemme heitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet

 

  • → tekemällä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa paikkakunnilla, joilla kiinteistömme sijaitsevat, sähköajoneuvojen käytön tukemiseksi ja vähäpäästöisten vyöhykkeiden toteuttamiseksi

 

  • → kannustamalla osallistavaan yrityskulttuuriin ja tarjoamalla työntekijöillemme mahdollisuuksia tukea paikallisia hyväntekeväisyyshankkeita

 

 • → edistämällä vahvoja hallintostandardeja, kertomalla avoimesti tavoitteistamme ja edistymisestämme sekä raportoimalla keskeisten kestävän kehityksen raamien mukaisesti

Ympäristö

Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tukemalla siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Teemme tämän edistämällä kestävän kehityksen mukaista toimintaa, parantamalla kiinteistöjemme ilmastonmuutokseen sopeutumista ja työskentelemällä yhdessä sidosryhmien kanssa kohti vihreämpää viimeistä kilometriä.

”Parantamalla kiinteistöjemme ympäristövaikutusta turvaamme portfoliomme tulevaisuuden ja suojaamme sijoituksiamme. Se on yhä useammin tärkein asia asiakkaille, joiden kanssa teemme yhteistyötä, joten se on kaupallinen välttämättömyys.”

– Julie Villet, Head of ESG & Innovation

Yhteiskunta

Panostamme ihmisiin ja paikallisiin yhteisöihimme tarjoamalla koulutus- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia sekä edistämällä monipuolista ja osallistavaa kulttuuria.

 

“Menestyksen avain työpaikalla on luoda ympäristö, jossa monimuotoisuutta arvostetaan, ammatillisia ja henkilökohtaisia kasvumahdollisuuksia tuetaan ja jossa työntekijä voi todella olla oma itsensä.” 

 

– Marloes Wasserman, Väliaikainen henkilöstöjohtaja

Hallintotapa

Vahva hallinto on keskeistä Milewayn toiminnassa. ESG:n kannalta tämä tarkoittaa johtamista yrityksen huipulta ja ESG:n käyttöönottoa hallintorakenteissamme, prosesseissamme ja käytännöissämme hyödyntäen mittaus- ja raportointisysteemejä.

 

”Milewayn korkeat ESG-standardit tarkoittavat, että voin osaltani vaikuttaa yhteiskuntamme ja toimialamme kestävään tulevaisuuteen joka päivä.”

 

– Margaux Nastorg, markkinointipäällikkö, Ranska, ja kestävän kehityksen ”Sustainability Champion”

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden noudattaminen

Olemme yhdenmukaistaneet ESG-ohjelmamme YK:n kuuden kestävän kehityksen tavoitteen kanssa, joiden saavuttamiseksi voimme antaa suurimman panoksen.

ESG-raportit

ESG-raporteissamme kerrotaan yksityiskohtaisesti ESG-tavoitteistamme ja tähänastisesta edistymisestämme. Raportteihin sisältyy myös suunnitelma siitä, miten aiomme sisällyttää vastuumme tiiviimmin liiketoimintastrategiaan ja luoda sen avulla arvoa pitkällä aikavälillä kaikille sidosryhmillemme.

2022 ESG-raportti (Viimeisin)
Näytä ESG-tavoitekartoitus

Tapaustutkimukset

Aurinkoenergia West Hallamin kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi East Midlandsissa, Isossa-Britanniassa

Isossa-Britanniassa suurin kiinteistömme on West Hallam, jonka pinta-ala on 115 000 m². Asennamme 1 545 aurinkopaneelia 1,4 hehtaarin joutomaalle. 1,3 miljoonan punnan investointimme tuottaa 1,05 MW aurinkoenergiaa, josta riittää sähköä koko kiinteistöön. Lisäksi ylimääräinen sähkö voidaan myydä takaisin sähköverkkoon.

Aurinkoenergiapaneelit tukevat myös sähköautojen latausasemien asennusta kiinteistön suurimmalle asiakkaalle, joka on globaali 3PL-yritys, sekä muille asiakkaille. Suunnittelemme myös kunnostavamme ja uudistavamme noin 28 000 m² olemassa olevia rakennuksia. Tavoitteenamme on BREEAM-ympäristösertifikaatin ”Excellent”-taso, ja edistämme alueen luonnon monimuotoisuutta soveltamalla metsänhoitosuunnitelmaa tontilla olevaan kahdeksan hehtaarin täysikasvuiseen metsään.

Tupakkatehtaan uudistaminen Malmössä, Ruotsissa

Ruotsissa suurin kiinteistömme on Tobaksfabriken. 80 000 m² kiinteistössä on useita rakennuksia ja se oli 2000-luvun alkuun asti Malmön tupakkatuotannon keskus. Tupakantuotanto on ollut historiallisesti tärkeä teollisuudenala kaupungissa. Vuonna 2022 saimme päätökseen 9 000-neliöisen rakennuksen peruskorjauksen kiinteistöllä, millä loimme monipuolisia tiloja vastaamaan alueen paikallisten pienyritysten ja lifestyle-brändien kasvavan määrän tarpeisiin.

Rakennus noudattaa nyt tiukkoja ympäristöstandardeja ja saavutti BREAAM In-Use -sertifioinnin ”Very Good” -tason uusien lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden, LED-valaistuksen, päivitetyn lasin ja eristyksen sekä sähköautojen latausasemien asennuksen jälkeen. Ensimmäiset asiakkaamme muuttivat tiloihin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana, ja Malmön toimistomme sijaitsee myös kiinteistössä.

Yhteistyö The Brokeragen kanssa

Vuonna 2022 aloitimme Isossa-Britanniassa yhteistyön sosiaalista liikkuvuutta tukevan The Brokerage -hyväntekeväisyysjärjestön kanssa, joka työskentelee heikommassa asemassa olevien nuorten ja työnantajien kanssa edistääkseen myönteistä muutosta työpaikoilla. The Brokerage toimii yhteistyössä kanssamme ja tukee osallistavan yrityskulttuurimme kehittymistä tarjoamalla nuorisokonsultointia, käänteistä mentorointia ja koulutusta tiimillemme ja johtajillemme.

Kesällä 2022 meillä oli kaksi The Brokeragen harjoittelijaa, jotka viettivät 10 viikkoa varainhoito- ja transaktiotiimeissä. Harjoitteluohjelman lisäksi osallistumme rekrytointimessuille ja järjestämme säännöllisesti seminaareja, koulutamme The Brokeragen verkostoa kiinteistöalasta uravalintana ja autamme kehittämään toimia-alalla tärkeitä taitoja. Olemme Ison-Britannian ensimmäinen kiinteistöyritys, joka tekee yhteistyötä The Brokeragen kanssa.