Vuokraa oikeanlainen varasto – viisi asiaa varastotilasta

Olittepa sitten vuokraamassa varastoa ensimmäistä kertaa tai haluatte vain varmistaa, että teette kaiken oikein, tässä on viisi tärkeintä asiaa, jotka kannattaa pitää mielessä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

1. Valitse liiketoimintasi kannalta paras sijainti

Kuluttajien vaatimukset nopeista toimitusajoista tarkoittavat, että varastonne sijainti on yrityksenne menestyksen avaintekijä.

Verkkokaupassa “Amazon-ilmiö” on luonut kulttuurin, jossa kuluttajat odottavat erittäin nopeita toimituksia ollakseen todella tyytyväisiä. Yritysten on unohdettava kolmen arkipäivän toimitusajat ja varmistettava nopeat toimitukset myymälästä kotiovelle lähes muutamassa tunnissa.

Jos tilaa tarvitaan tuotantoon, varasto kannattaa sijoittaa suurten kuljetuskeskusten viereen, jotta pääsette helposti käsiksi tarvitsemiinne tuotteisiin ja materiaaleihin.

Ennen teollisuuskiinteistön vuokraamista kannattaa siis pohtia liiketoimintasuunnitelmaa ja esittää seuraavat kysymykset:

  1. Myyttekö tuotteita paikallisesti vai kansainvälisesti? Saatatte tarvita hyvät kulkuyhteydet satamiin, lentokentille tai rahtilinjoille.
  2. Miten tuotteiden jakelu tapahtuu? Pohtikaa kolmannen osapuolen jakelupalveluita, maanteitä, moottoriteitä ja muita kuljetusreittejä.
  3. Miten tiiminne tulee töihin? Varmistakaa, että varastonne on helposti saavutettavissa. Varmistakaa pysäköintipaikkojen riittävyys, tutustukaa joukkoliikennevaihtoehtoihin ja tarkastelkaa paikallisia palveluita, joista työntekijät voivat hyötyä. Useimmissa tapauksissa omat pysäköintipaikat tarjoavat työntekijöillenne eniten joustavuutta.
  4. Pitääkö yrityksen olla Helsingin keskustassa? Harkitkaa keskusta-alueen ja Kehä I:n ulkopuolella olevia alueita säästääksenne aikaa ja rahaa. Voitte tutustua Kehä I-III:n lähettyvillä oleviin varastoihimme tästä.

Milewayn tarjontaan kuuluu taajama-alueiden risteyskohdissa ja niiden ympäristössä sijaitsevia varastoja, mikä lyhentää kuljetusten viimeistä kilometriä (Last mile) sekä mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden nopeammat toimitukset – olemassa olevia liikenneyhteyksiä hyödyntäen.

2. Varaa riittävästi tilaa

Lisäksi kannattaa selvittää, minkä kokoinen varasto on tarpeen. Tavallisesti varaston koko mitataan lattiapinta-alan kokonaisneliöinä. Riittävän varastotilan lisäksi on tärkeää huomioida muut tarvittavat tilat (kuten tilat koneille, laitteille, toimistolle ja työntekijöiden virkistäytymiseen).

Yksi tapa säästää tilaa on hyödyntää monitasoista varastointia, joten varaston korkeus kannattaa tarkistaa ennen tilan vuokraamista. Jos suunnittelette tuotteiden tai laitteiden pinoamista, harkitkaa sopivia käsittelyratkaisuja – tarvitsetteko trukkeja vai rullatikkaita? Tarvitsetteko tässä tapauksessa erityisen koulutuksen saaneita työntekijöitä operoimaan niitä?

Toinen huomioitava näkökohta on tulevaisuus. Tarkastelkaa yrityksenne liiketoimintasuunnitelmaa ja arvioikaa, onko toiminnan laajentaminen todennäköistä seuraavan vuoden aikana. Huomioikaa lisätila suunniteltua kasvua varten. Huomioikaa myös markkinoiden kausivaihtelut, jotka voivat vaikuttaa varastojen määrään. Varastomäärien ja -tilan sovittaminen onnistuu helpoimmin toimialaa analysoimalla sekä kysynnän kasvua tai laskua ennakoimalla.

Mileway tarjoaa kaikentyyppisiä ja -kokoisia kiinteistöjä, joten voimme nopeasti ja helposti tarjota ratkaisuja yrityksenne kasvun tai muutosten mukaan. Tulevaisuuden suunnitelmista kannattaa myös keskustella vuokranantajan kanssa, sillä se voi merkittävästi vähentää yrityksesi laajentamiseen ja optimointiin kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Voitte myös pyytää tietoa tilapäisistä lisätiloista, jotka auttavat vastaamaan korkeampaan kysyntään kausihuippujen aikana.

3. Huomioi kulkuyhteydet

Seuraavaksi on pohdittava, kuinka työntekijänne ja kuljetuskalusto pääsee varastolle. Monet asiakkaistamme arvostavat hyviä yhteyksiä, jotta tavarantoimitukset ja lastin purku on sujuvaa kumipyöräkuljetuksilla. Ennen tilan vuokraamista kannattaa tarkistaa kuljetusten sujuvuus, jotta toiminta olisi mahdollisimman jouhevaa ja tilausten viivästymiset vältettäisiin.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Pääsevätkö ajoneuvot ajamaan suoraan varastoalueelle? Tarkista suurempien ajoneuvojen (kuten kuljetuskaluston ja kuorma-autojen) vähimmäisvaatimukset esteettömälle kululle alueella.

Onko suurille kuorma-autoille tarpeeksi tilaa kääntyä? Mikäli näin ei ole, kannattaa ehkä harkita toista kohdetta.

Jos jakelussa käsitellään suuria tavaramääriä, ovatko lastaus- ja purkutilat riittävät? Lastausovet ja -laiturit on myös huomioitava.

Tarvitaanko pysäköintipaikkoja? Mikäli tavaratoimitusten määrä ei ole merkittävä, lastausovet eivät välttämättä ole tarpeen, mutta parkkipaikkoja on hyvä olla riittävästi kaikille työntekijöille. Jos yrityksessä käytetään sähköautoja, kannattaa huomioida niiden latauspisteiden saatavuus tai harkita sellaisten asentamista.

Kuka käyttää pysäköintialuetta eniten? Onko varaston ulkopuolella mahdollisuutta ajoneuvojen pysäköimiseen ja/tai lastaamiseen tarvittaessa ympäri vuorokauden?

4. Määritä tarpeesi ja tilan tärkeimmät ominaisuudet

On hyvä miettiä, mitä muuta saatatte tarvita ja haluta varastotilalta ja -alueelta yritystoimintanne tukemiseksi.

Työntekijänne ovat tärkein voimavaranne. Jos tarvitsette työntekijöillesi toimiston, jossa kaikki toimii vaivattomasti, huomioi esimerkiksi tilojen verkkoliikenneyhteydet, lämmitys, valaistus ja jäähdytys, sähköpistokkeiden sijoittelu, sosiaali- ja saniteettitilat sekä muut perusmukavuudet.

Varastotilojen varustelu on yleensä tilan vuokraavan yrityksen vastuulla, joten tähän kannattaa varautua jo budjettia laadittaessa. Laadukkaat toimitilat ja uudet työpaikkainnovaatiot (kuten rentoutumiseen ja palautumiseen sopivat tilat sekä ryhmätyöskentelytilat) ovat yhä tärkeämmässä asemassa, kun uusia työntekijöitä rekrytoidaan ja työnantajabrändiä vahvistetaan.

Pohtikaa myös kiinteistöä kokonaisuutena ja sijaintia yleisesti sekä arvioikaa kohteen turvallisuus yrityksenne tarpeet huomioiden. Joskus varastotiloissa voi olla kameravalvonta, aidattu piha-alue sekä murtohälyttimiä tai jopa vartijoita tai portteja osana kiinteistön palvelukokonaisuutta.

Varastoalueen energiatehokkuuteen on mahdollista tehdä parannustoimia, jotka voidaan toteuttaa yhdessä vuokranantajan kanssa. Sijoittamalla esimerkiksi LED-valoihin, aurinkopaneeleihin ja sähköajoneuvojen latauspisteisiin voidaan merkittävästi vähentää kohteen energiankulutusta, mikä auttaa pienentämään kuluja.

Suosittelemme keskustelemaan parannuksista tulevan vuokranantajan kanssa ja erilaisten mahdollisuuksien kartoittamisesta. Täällä kerrotaan lisää energiatehokkuudesta yleisesti.

5.  Varmista toimivat vuokraehdot nyt ja tulevaisuudessa

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: varaston vuokra-aikaa on järkevää pohtia yrityksen tarpeiden pohjalta. Sopiva vuokra-aika riippuu yrityksenne kasvupotentiaalista. Jos odotatte nopeaa kasvua, tarvitsette lyhyemmän vuokrasopimuksen tuomaan joustavuutta. Jos toisaalta uskotte yrityksenne toiminnan pysyvän vakaana tulevina vuosina, pidempi vuokrasopimus voi olla parempi vaihtoehto.

Tulevaisuutta voi olla joskus vaikea arvioida. Jos olette epävarmoja tilanteesta, keskustelkaa mahdollisen vuokranantajan kanssa avoimesti ja pyytäkää lisätietoja. Voitte helpottaa oikean päätöksen tekemistä pohtimalla yrityksenne strategisia tavoitteita ennen varaston vuokraamista.

Me Milewayllä ymmärrämme, että yritysten toimintaedellytykset voivat muuttua ja tilatarve kasvaa vuokra-ajan kuluessa. Laaja kiinteistöportfoliomme mahdollistaa yrityksenne laajentumisen uuteen tilaan, vaikka vuokra-aikaa olisi vielä jäljellä vanhasta sopimuksesta.

Jos etsitte varastotilaa, meillä on ratkaisuja kaikenkokoisille yrityksille. Hae vapaita kiinteistöjä eri alueilta tästä.

Yhteystiedot
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli