• 77 % av företag som hyr last mile-logistikfastigheter har för avsikt att expandera sina ytor under de kommande 12 månaderna
  • 98 % av undersökta företag säljer på nätet – ökning från 82 % år 2021
  • 80 % av respondenterna ser e-handel som en viktig drivkraft för intäkter

Företag i hela Europa planerar att utöka sina last mile-logistikytor för att tillgodose det pågående skiftet till e-handel. Det visar en undersökning som nyligen genomfördes bland 600 företag av Mileway, det ledande fastighetsbolaget inom last mile-logistik i Europa.

Undersökningen, som genomfördes i slutet av januari, sammanställer åsikter från en bred grupp företag som hyr kommersiella fastigheter i eller i närheten av urbana områden på Mileways fem största marknader: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Undersökningen omfattar allt från små lokala företag till stora multinationella företag och de är verksamma inom flera olika branscher som detaljhandel, konsumentvaror och tjänster, livsmedelsproduktion, tillverkning samt transport och logistik. Hälften av de undersökta företagen är kunder till Mileway.

Den senaste opinionsundersökningen, som är en uppföljning av en liknande undersökning från augusti 2021, visar på en signifikant ökning i procent av företag som ägnar sig åt e-handel. Nästan alla undersökta företag (98 %) säger nu att de säljer på nätet, jämfört med 82 % i augusti 2021. Företagen ser e-handel som en allt viktigare del av sin strategi, och 80 % säger nu att det är en viktig drivkraft för intäkter, jämfört med 60 % i augusti 2021. Drivet att införliva och anpassa sig till e-handel påverkar också företagens krav på utrymme i hela Europa. Mer än tre fjärdedelar (77 %) av de undersökta företagen sa att de vill öka den last mile-yta som de hyr – antingen genom att byta upp sig, lägga till fler lokaler eller både och. Detta är en ökning från 60 % i augusti 2021.

Hållbarhet och ökad energieffektivitet har också dykt upp som allt viktigare fokusområden för Mileways kunder, hela 91 % av företagen är medvetna om att de måste fastställa ett mål för minskade koldioxidutsläpp, och 42 % ser det som högsta prioritet och mäter det aktivt. De här resultaten stödjer åsikten att ökningen av energipriserna i Europa under 2022 har gjort ESG-åtgärder – i synnerhet energieffektiva initiativ – till ett kommersiellt krav. Även om energipriserna nu stabiliseras pekar resultaten på att företag fortsätter att leta långsiktiga lösningar som hjälper dem att bli mer energieffektiva.

Med tillgångar på över 14 miljoner kvm uthyrningsbar yta och 9 000 kunder, är Mileway engagerade i att hjälpa sina kunder att övergå till en koldioxidsnål ekonomi och nå sina mål på vägen. Det görs genom att främja en hållbar verksamhet, öka klimatsäkerheten för Mileways fastigheter och arbeta tillsammans med olika aktörer för att verka för grönare sista milen last mile-leveranser. I Sverige har Mileway till exempel gått samman med sin kund Svenska Retursystem (SRS), som tillhandahåller smarta cirkulära system för svenska livsmedel, och installerat en av de största takbaserade solcellsanläggningarna i landet. Den kommer att producera 3,3 GWh per år, vilket motsvarar elanvändningen för 600 svenska hushåll, och bidrar till SRS:s egna koldioxidminskningsmål.

Mileways CEO, Emmanuel Van der Stichele, säger:

”Med en god förståelse för vad våra kunder efterfrågar kan Mileway erbjuda överlägsen service, och vi pratar ofta med vår breda kundbas som täcker många branscher och finns över hela Europa. Genom att undersöka ett stort antal av våra kunder på det här sättet kan vi se trender i stor skala. Resultatet visar tydligt att övergången till e-handel har fortsatt under de senaste 18 månaderna, även efter att Covid-restriktionerna har släppts och Europa har öppnat upp igen. Vi ser inte bara en signifikant ökning i andelen företag som bedriver e-handel, även efter att restriktionerna har släppt, utan fler företag än någonsin ser e-handel som en viktig del av sin strategi. Det här fortsätter att driva efterfrågan på högkvalitativa, välplacerade fastigheter nära urbana samhällen.”