Utnyttja vår storlek för att bidra till effektfulla förändringar

Vi skapar och erbjuder utrymme där företag kan växa hållbart och där de kan få anknytning till lokalsamhällena de betjänar. Det är anledningen till att ESG (Environmental, Social, Governance) står i centrum för våra fortsatta satsningar att generera långsiktigt hållbart värde för alla våra intressenter.

Vår ESG-ambition

Vi har integrerat ESG i vår affärsstrategi ända sedan starten. Med våra 9 400 kunder, fördelade på närmare 1 700 fastigheter, kan vi göra en avgörande skillnad för en väldigt bred grupp intressenter genom att implementera våra best practices inom ESG.

Det gör vi genom att:

 

  • → Reducera utsläppen av växthusgaser från våra fastigheter genom att ge våra kunder möjlighet att minska sin energiförbrukning och övergå till förnybara energikällor

 

  • → Öka vår påverkan i hela vår värdekedja genom att arbeta med våra leverantörer för att få dem att införa högt ställda standarder för hållbarhet och socialt ansvar i sina arbetssätt

 

  • → Samarbeta med våra kunder för att hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål

 

  • → Driva samarbeten med de lokala myndigheterna där våra fastigheter är lokaliserade för att främja användningen av elfordon och införandet av lågutsläppszoner

 

  • → Uppmuntra en inkluderande företagskultur och ge våra medarbetare möjligheter att stödja lokala välgörenhetsinitiativ

 

 • → Främja tydliga standarder för styrning, vara öppna med våra mål och framsteg och rapportera i enlighet med de främsta ramverken för hållbarhet.

Miljö

Vi åtar oss att minska klimatförändringarnas konsekvenser genom att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att främja en hållbar verksamhet, öka klimattåligheten för våra fastigheter och arbeta tillsammans med olika aktörer för att verka för grönare last mile-leveranser.

“Genom att förbättra våra fastigheters miljöpåverkan kan vi framtidssäkra vår portfölj och skydda vår investering. Det håller i allt högre grad på att bli en topprioritering för de kunder vi samarbetar med, vilket gör det till ett affärsmässigt måste”.

 

– Julie Villet, Head of ESG & Innovation

Sociala frågor

Vi investerar i vår personal och i lokalsamhällena genom att erbjuda utbildnings- och volontärmöjligheter samt uppmuntra till en mångsidig och inkluderande kultur.

 

“Vi vill uppmuntra en inkluderande och meritdriven företagskultur som tar fram det bästa hos våra medarbetare och främjar personlig samt yrkesmässig utveckling.”

 

– Dominiek Van Oost, Chief Operating Officer

Bolagsstyrning

En stark styrning är avgörande för Mileway. Inom ESG innebär det att leda från toppen av verksamheten och integrera ESG i alla våra ledningsstrukturer, processer och policyer samt att införa ordentliga mät- och rapporteringssystem.

 

“Mileways höga ESG-standarder innebär att jag kan bidra till en hållbar framtid för vårt samhälle och vår bransch varje dag.”

– Margaux Nastorg, Marketing Manager i Frankrike och Sustainability Champion

Vi följer FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har anpassat vårt ESG-program så att det följer sex av FN:s mål för hållbar utveckling som vi tror att vi kan bidra mest till.

Våra senaste rapporter

Dessa omfattar vår ESG avsiktsförklaring med information om de områden där vi redan har gjort framsteg och satt upp mål, samt en plan för hur vi ska leverera på vår ESG ambition. Den visar hur vi tänker integrera ESG ytterligare i vår affärsstrategi och använda den för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter.

Med utgångspunkt i de initiativ som framgår av vår avsiktsförklaring kommer vår första ESG rapport att publiceras 2023

Se vår ESG avsiktsförklaring

Använda solenergi för att framtidssäkra West Hallam i East Midlands, Storbritannien

Använda solenergi för att framtidssäkra West Hallam i East Midlands, Storbritannien

Fastigheten i West Hallam är vår största i Storbritannien sett till ytan, med ca 111 500 kvm. Vi installerar nu 1 545 solpaneler på 1,4 hektar överskottsmark. Vår investering på motsvarande drygt 16 miljoner kronor kommer att generera 1,05 MWp solcellskapacitet för att kunna driva hela anläggningen och göra det möjligt att sälja tillbaka överskottsel till nätet.

Solcellsinstallationen kommer också att ligga till grund för installationen av laddstationer för elfordon till förmån för vår största kund inom fastigheten, ett globalt 3PL-företag, liksom för andra kunder. Vi planerar också att renovera och bygga om ca 7 870 kvm av våra befintliga byggnader, där vi strävar efter att få en BREEAM 'Excellent'-certifiering. Vi kommer dessutom att främja biologisk mångfald i området genom att tillämpa en skogsförvaltningsplan på de cirka åtta hektar mogen skogsmark som finns på platsen.

Ombyggnad av Tobaksfabriken i Malmö

Vår största fastighet i Sverige är Tobaksfabriken, en 80 000 kvm stor fastighet bestående av flera byggnader, som fram till början av 2000-talet var navet i Malmös tobaksproduktion, en historiskt viktig näring för staden. År 2022 renoverade vi en av byggnaderna inom fastigheten på 9 000 kvm, där vi skapade flexibla lokaler för att uppfylla behoven hos det växande antalet små lokala företag och livsstilsvarumärken i området.

Byggnaden följer nu högt ställda miljöstandarder och fick en BREAAM In-Use 'Very Good'-certifiering efter att vi installerat ny värme, ventilation och luftkonditionering, LED-belysning, uppgraderat fönster och isolering samt satt upp laddstationer för elfordon. Våra första kunder flyttade in under kvartal ett 2022 och vårt eget Malmö-kontor ligger också i fastigheten.

Partnersamarbete med The Brokerage

Under 2022 inledde vi vårt brittiska partnersamarbete med välgörenhetsorganisationen för social rörlighet, The Brokerage, som arbetar med ungdomar från utsatta områden och arbetsgivare för att verka för en positiv förändring i arbetslivet. The Brokerage arbetar med oss för att bidra till att utveckla vår inkluderande företagskultur genom att erbjuda ungdomsrådgivning, omvänt mentorskap och utbildning för vårt team och ledning.

Under sommaren 2022 var vi värdar för två praktikanter från The Brokerage's nätverk som tillbringade tio veckor i våra Asset Management och Transactions team. Utöver praktikprogrammet deltar vi på rekryteringsmässor och arrangerar regelbundna seminarier för att utbilda The Brokerage nätverket inom fastighetsförvaltning som karriärval och för att hjälpa till att utveckla viktiga branschkunskaper. Vi är det första fastighetsbolaget i Storbritannien som samarbetar med The Brokerage.