Prestera på topp på
dina villkor

Vi prioriterar att du är nöjd, presterar och utvecklas på Mileway. Vi ser till att matcha dig med rätt roll, i förhållande till dina intressen och färdigheter. Vi ger dig stöd genom att sätta upp vida mål och ge dig befogenhet och ansvar att uppnå dem. Vi coachar dig kontinuerligt för att du ska bli den bästa versionen av dig själv. Slutmålet är att ge dig de verktyg du behöver för att göra stordåd, utvecklas både yrkesmässigt och som person och avancera i din karriär.

Våra medarbetarsatsningar

På Mileway vill vi ge dig bästa tänkbara upplevelse och för att göra det har vi flera medarbetarsatsningar som stödjer dig från dag ett.

01. Mi-buddy programmet

Få en bättre start


Första dagen på jobbet får du en buddy, som är en av dina kollegor. Din buddy finns där för att hjälpa dig att lära känna företaget, vår kultur och svara på eventuella frågor.

“Jag tyckte att Mi-buddy programmet var till stor hjälp när jag började på Mileway. Det såg till att jag lärde känna företaget bättre och kunde bygga bra relationer, utöver med dem i mitt närmaste team.”

– Alexander, Malmö-kontoret

02. Mileway University

Utveckla dina färdigheter

Mileway University är vårt interna utbildningsprogram som satsar på våra anställdas utbildning och utveckling. Med tanke på de dynamiska och varierade roller vi erbjuder på Mileway förstår vi betydelsen av den personliga utveckling som sker varje dag bland våra medarbetare. För att stödja och förbättra den har vi infört fyra huvudprogram, som är tillgängliga för alla nivåer i företaget och som omfattar en rad olika ämnen. De omfattar vårt Core Business program, våra funktionella program (IT, Finance, Data Academy & Legal and Compliance), ledarskapsprogram och ett personligt utvecklingsprogram. Ovan inkluderar ESG-utbildning samt att ge alla medarbetare tillgång till utbildningar på LinkedIn och ‘Learning Hours’ inom en rad olika ämnen, vilket ser till att det verkligen avsätts tid för personlig utveckling i hela verksamheten.

“Jag tycker att plattformen LinkedIn Learning har varit en viktig del av min yrkesmässiga utveckling. Friheten att genomföra kurserna i sin egen takt och de många olika kursämnena gör det till ett ovärderligt verktyg i mitt professionella arbete.”

– James, London-kontoret

03. Medarbetarundersökningar

Påverka din arbetsmiljö

Personer som känner sig engagerade på jobbet upplever en bättre livskvalitet. Vår medarbetarundersökning ger oss en bra bild av hur alla har det och vilka områden vi behöver satsa på för att se till att vi fortsätter att må bra och känner oss engagerade. Vi genomför medarbetarenkäter varje år och delar alltid de viktigaste resultaten och informerar om vilka åtgärder vi genomför för ständiga förbättringar.

Hur det fungerar

  1. I maj varje år skickar vi ut en medarbetarenkät till alla våra anställda. Den är helt anonym och hanteras av en extern part.
  2. Resultatet granskas av leverantören och delas först med ledningsgruppen och sedan med resten av organisationen. Det garanterar att vi är helt öppna och kan glädjas över det som fungerar bra och ta itu med de områden där vi kan bli bättre.
  3. Ledningsgruppen, cheferna och HR tar sedan fram en handlingsplan med hjälp av ytterligare synpunkter från medarbetarna för att visa vilka åtgärder vi tänker vidta med hänsyn till resultaten. Åtagandena delas i hela företaget och följs upp under året för att se till att vi informerar våra medarbetare om framstegen och att vi ständigt förbättras och utvecklas.
"Arbetsklimatet på Mileway är väldigt trevligt. Vi har fantastiska medarbetare från hela världen" Abdul Rahman - Investment Accountant
“Mileway eftersträvar mångfald. Vi kommer från olika sektorer och det är en av fördelarna med vårt team.” Théo Delfosse, Asset Manager
"Mitt dagliga arbete på Mileway är väldigt varierat, och vi är väldigt bra på att samarbeta och utnyttja allas styrkor på bästa sätt." Maxime, Legal Counsel
"Jag gillar problemlösning och att jobba tillsammans med andra team. När jag får ett uppdrag är jag verkligen exalterad över att få gräva ner mig i alla små detaljer." Aiste Paulus - Technical Accounting Manager
"Det är fantastiskt att få vara en del av det här teamet, och det är också ett väldigt ungt team. Branschen utvecklas väldigt snabbt och det gör vi också." Thomas El-Sayed, Junior Asset Manager
"Det är en av de få rollerna efter examen där man kan få syssla direkt med förvaltning. Och vi sysslar förstås med logistik i stadsmiljöer, vilket också är en riktigt spännande bransch." Joe Unkles, Junior Asset Manager
"Vad jag gillar med Mileway är att det inte finns någon typisk arbetsdag. Du kommer in varje dag och alltid är det någon ny utmaning som dyker upp – du kommer aldrig bli uttråkad här." Cyril Seraline - Country Finance Manager
"Under min tid på Mileway har jag utvecklats mycket. Vi ställs inför utmaningar hela tiden. Vi jobbar hårt, men vi har kul också. Vår företagskultur innebär att vi gör saker tillsammans." Deborah Zebeda, Office Manager
"Mileway har verkligen gett mig en fantastisk plattform för att få jobba med människor från olika och mångskiftande bakgrunder." Naomi Thoms, Marketing Coordinator
"Mitt team var väldigt flexibelt. Det finns gott om utrymme för mig att utforska en bredare roll inom mitt team och organisationen." Erdenegerel Bayarjargal - Investment Accountant
"Man har friheten att sprida sina idéer och komma med initiativ. Jag gillar att vi har ett ungt team - alla är väldigt sociala. Det är en avspänd miljö, även om den är dynamisk och saker händer snabbt." Chaya Rampersad, Asset Manager
"För att arbeta på Mileway måste man vara ambitiös och villig att ta till sig nya idéer, system och tekniker." David Deeley, Senior Asset Manager
"För mig är det människorna som gör Mileway till den bästa arbetsplatsen. De är engagerade och satsar på sitt arbete, stöder varandra men firar också framgångar tillsammans. Det skapar en stämning som bygger på tillit, motivation och inspiration." Karolina Niemczik - Finance Manager
"På Mileway har jag haft en fantastisk möjlighet att engagera mig i mycket mer komplexa fastighetsfrågor. Den här typen av praktisk erfarenhet är verkligen avgörande för min utveckling som ung lantmätare." Angelo Constantinou, Asset Manager
"Om du visar att du är engagerad och vill vara en del av äventyret, då uppskattas och värdesätts det verkligen." Ombeline Taton - Senior Corporate Officer
"Jag fick en fantastisk möjlighet att ta mig an olika ansvar och samtidigt utveckla min karriär." Reiner Scheck - Vendor Management & Payment Supervisor
"Jag lockades av att arbeta på Mileway eftersom det dagliga arbetet verkligen varierar. Den ena dagen kanske jag jobbar med ett stort Capex-projekt, medan jag den andra kanske går en rundtur med hyresgästerna på en mindre fastighet." Grace Shackell, Asset Manager

Vi bygger en bättre arbetsplats

Utveckling av en mångsidig och levande företagskultur

Över 45 olika nationaliteter finns representerade i vår verksamhet och att ha en mängd olika perspektiv har varit centralt för hur mycket vi har uppnått.

Genom vårt samarbete med den brittiska välgörenhetsorganisationen The Brokerage bidrar vi också till att främja ungdomars sociala rörlighet genom praktik- och lärlingsplatser.

Karriärutveckling i toppklass

Vi vill skapa en miljö som hjälper våra medarbetare att blomstra.

Mileway University, vårt utbildningsprogram för medarbetare på alla nivåer i verksamheten, är en garanti för ständigt lärande och kompetensutveckling.

Genom vårt ledarskapsprogram bidrar vi till att främja framtida ledare inom Mileway.

Uppmuntrar samhällsengagemang

Vi gör det möjligt för våra medarbetare att bidra till och skapa en relation till sina lokalsamhällen.

Vårt effektiva program för uppsökande arbete i lokalsamhällena ger våra medarbetare möjlighet att delta i samhällsservice, volontärprojekt och fungera som mentorer.

Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att engagera sig i sina lokalsamhällen.