Om Mileway

Mileway är den största innehavaren av logistikfastigheter för last mile-leveranser i Europa. Vi äger och förvaltar mer än 1 800 fastigheter på totalt 16 miljoner kvm i tio länder. Tack vare ett engagerat team med över 400 anställda och en lokal närvaro på alla våra marknader kan vi som företag betjäna mer än 10 000 kunder från en mängd olika branscher.